Økologi, Planter

ClimOptic-gødninger

Resumé

Som et led i projektet ”Klimaoptimeret gødskning i økologisk planteproduktion (ClimOptic)”, er der udført en undersøgelse af økologiske landmænds holdninger til den praktiske brug af ”klima-optimerede gødninger”, hvilke barrierer de ser for brugen af gødningerne, samt hvordan de ser denne type af gødning i forhold til de økologiske principper.

Denne rapport opsamler drøftelser fra fire møder med i alt 20 økologiske landmænd, der repræsenterer forskellige driftsgrene og forskellige egne af landet.

Vil du vide mere?