Grise

Analyse af klovproblemer hos søer i 4 besætninger

Resumé

Erfaring 2305: Søer med infektioner i kloven kan være meget vanskelige at identificere, inden forandringerne bliver kroniske og ikke længere kan behandles med antibiotika. Staldpersonalet skal derfor være opmærksomme på søer med klovskader, hvis søerne skal findes og behandles i tide.

Infektioner inde i klovene hos søer skyldes ofte en skade, for eksempel en revnet klov, og tidlig identifikation af inficerede søer kan derfor ofte kun opnås ved, at personalet observerer søer med kodesår eller skader på klovene for tegn på begyndende infektion, så behandling med antibiotika kan startes, før infektionen har bredt sig ind i kloven. 

Obduktion af ben og klove fra halte søer i 4 besætninger viste, at klovinfektioner ofte er i et kronisk stadium, før soen viser halthed. Det gør, at infektionen er indkapslet og ikke kan behandles med antibiotika.

Vil du vide mere?

Støttet af