Planter

Har du husket at registrere hele dit forbrug af glyphosat?

Det er igen tid til at indberette sit forbrug af planteværnsmidler i Sprøjtejournalindberetningen SJI.

For manges vedkommende sker dette let og enkelt ved brug af elektroniske værktøjer. 
Fører du din sprøjtejournal på papir, skal du summere det samlede forbrug af enkeltprodukter i hver sin afgrøde. Danske landmænd er dygtige til rettidigt inden 31. marts at få indberettet deres forbrug, der generelt stemmer godt overens med det indberettede salg fra salgsleddet. 

Udfordring med manglende indberetning af glyphosat

Hvert år har der dog været udfordringer med, at det indberettede forbrug i SJI ikke stemmer med den gennemsnitlige mængde glyphosat, der årligt sælges. De senere års bekæmpelsesmiddelstatistik viser en manglende indberetning af ca. 1/3 af solgte mængde glyphosat. 

Derfor er der behov for at sætte fokus på at få den manglende mængde glyphosat korrekt registreret i sprøjtejournalen og indberettet til SJI. 

Hav fokus på forbruget af glyphosat i stubmarker

Vi har følgende formodninger om anvendelser, der ikke registreres korrekt:

  • Anvendelse i stubmarker mellem høst og såning af næste afgrøde. Mange landmænd har ikke inden høst fået opdateret deres markplan for kommende sæson i MarkOnline/Næsgaard Mark. Derfor mangler marken en afgrøde, som forbruget kan registreres på. Senere går det måske i glemmebogen at få registreret sprøjtningen elektronisk. Sørg derfor for, at der ved markplanlægning i løbet af vinteren også udarbejdes en foreløbig markplan for 2022, med mindre der i løbet af sommeren 2021 er rutine for at udarbejde det kommende års markplan. Dermed er markerne tilgængelige til registrering efter høst.
  • Usikkerhed om i hvilket høstår forbrug i stubmarken skal registreres. Mange er usikre på, om anvendelsen i stubmarken eller efterafgrøden hører til sidste års afgrøde eller næste års afgrøde. En god tommelfingerregel er, at sprøjteopgaver udført efter mejetærsker/høstmaskine har forladt marken, tilhører næste års afgrøde. Dermed passer det for de fleste afgrøder også til, at sprøjtejournalåret går fra 1/8 til 31/7. 
  • Delareal-sprøjtninger bliver ikke noteret. Når man sprøjter delarealer – ofte på flere marker – kan man glemme at få forbruget registret. Det kan gælde både behandlinger før-høst og i stub. 

Kritisk opmærksomhed på forbruget af glyphosat ved indberetning

Det er vigtigt at tjekke sine sprøjtninger med glyphosat inden indberetning til SJI. Det kan være en vanskelige opgave at huske tilbage til efteråret 2019, men brug gerne lidt tid til at se fakturaer for indkøb igennem. Se også om lageret stemmer – et vist lager af glyphosat findes på de fleste landbrug.

Er du som planteavlskonsulent behjælpelig med indberetningen, skal du være opmærksom på, om det registrerede forbrug af glyphosat svarer til det forventede for den givne ejendom. 

SEGES vil i samarbejde med planteavlskonsulenter i kommende sæson have større fokus på at hjælpe landmænd til at blive bedre til registrering af forbruget af glyphosat. 
Det er i alles interesse at få så korrekte indberetninger som muligt. Det giver hver landmand mulighed for at benchmarke sit forbrug korrekt, men også imødegå krav om fuldgyldigt pesticidregnskab på bedriftsniveau, der vil være ressourcekrævende for alle parter. 

Vil du vide mere?

Støttet af