Kvæg

Opdatering af foderkoder for korn i DMS med årets analyser

Årets kornanalyser fra SEGES Svineproduktion viser små ændringer i forhold til høsten 2019. Generelt er råprotein faldet. Årets høst har været tør og derfor er årets kornanalyser opdateret med gennemsnitsværdierne på basis af de aktuelle gennemsnitlige tørstofprocenter.

I 2018, hvor næringsstofindholdet var påvirket af tørken, blev der i DMS/NorFor oprettet ekstra foderkoder med årets kornanalyser. Disse foderkoder er derfor opdateret med de aktuelle korn analyser for 2020, som er vist i tabel 1. Udover de viste foderkoder er også foderkoderne for crimpet byg, NaOH-ludet byg, hvede og rug samt ureabehandlet byg, hvede og rug opdateret med 2020 analyser.

Foderkoderne 001-0007 Byg crimpet, 66% TS, 001-0008 Vårbyg, 001-0009 Vinterbyg, 001-0010 Havre, 001-0011 Rug, 001-0013 Hvede og 001-0015 Triticale er alle opdateret med gennemsnit af høstårene 2017, 2019 og 2020 samt et tørstofindhold på 850 g TS/kg.

Lavere protein betyder lavere PBV men uændret indhold af AAT

Det lavere råproteinindhold betyder at PBV er faldet med 1-7 g pr. kg tørstof, mens AAT er uændret.

Indholdet af råfedt er stort set uændret i forhold til sidste år, dog lidt højere for havre. Samlet betyder det stort set uændret niveau af NEL20 i alle kornarter.

Tabel 1. Næringsstofindhold i årets kornhøst sammenlignet med høsten i 2019 (Sloth & Poulsen, 2020)

Fodermiddel Vårbyg 2019 Vårbyg 2020 Vinterbyg 2019 Vinterbyg 2020 Havre 2019 Havre 2020 Rug 2019 Rug 2020 Hvede 2019 Hvede 2020 Triticale 2019 Triticale 2020
Foderkode 001-0126 001-0126 001-0127 001-0127 001-0128 001-0128 001-0129 001-0129 001-0130 001-0130 001-0131 001-0131
Parameter Enhed
Tørstof g/kg 850 867 850 852 850 855 850 863 850 861 850 855
Aske g/kg tørstof 22 21 21 20 26 25 18 15 16 16 19 19
Råprotein g/kg tørstof 109 101 114 107 114 106 93 88 112 111 121 117
Råfedt g/kg tørstof 31 30 32 32 58 61 20 21 25 24 22 23
Calcium g/kg tørstof 0,6 0,6 0,7 0,7 1,1 1,0 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5
Fosfor g/kg tørstof 3,4 3,4 3,3 3,2 3,4 3,3 2,8 3,0 3,1 3,0 3,5 3,4
Beregnet foderværdi
AAT20 g/kg tørstof 102 102 103 102 83 82 105 105 111 111 110 109
PBV20 g/kg tørstof -43 -50 -38 -44 -3 -10 -62 -67 -52 -53 -39 -43
NEL20 MJ/kg tørstof 7,24 7,22 7,27 7,26 6,19 6,20 7,68 7,70 7,88 7,87 7,64 7,64

Prøver indsamlet af SEGES Svineproduktion

Analyserne bygger på kornprøver indsamlet af SEGES Svineproduktion i samarbejde med størstedelen af de danske foderstoffirmaer. Prøverne er udtaget i hele landet, hvor foderstoffirmaerne løbende har udtaget et stort prøveantal af henholdsvis vinter- og vårbyg, vinterhvede, vinterrug, triticale samt havre gennem høstperioden. 

Hvert foderstoffirma bidrager med prøver fra ét geografisk område, og de udtagne prøver er samlet til én stor samlet prøve pr. kornart ved hvert enkelt foderstoffirma. Da der var indsamlet 80% af den forventede indvejede mængde hos det enkelte foderstoffirma, blev samleprøven sendt til SEGES Svineproduktion, hvor prøven blev neddelt og indsendt til laboratoriet. 

Alle analyserne blev udført af Eurofins Steins Laboratorium A/S, Vejen-afdeling. Da alle resultater var modtaget, blev der ved hjælp af analyser på kopier af kornreferenceprøverne kontrolleret, om der eventuelt var sket niveauskred hos de enkelte analyser på laboratoriet (Sloth & Poulsen, 2020).

Reference
Sloth, N.M. & Poulsen, J. (2020). Næringsstofindhold i korn fra høsten 2020. Notat 2026. SEGES Svineproduktion

Vil du vide mere?