Jura, Økonomi og ledelse, Øvrige dyr

Ny aftale sikrer lovgrundlaget for aflivning af mink

Der er nu skabt flertal for aflivning af mink og midlertidigt forbud mod hold af mink.

Regeringen har i aftes indgået en såkaldt stemmeaftale med sine sædvanlige støttepartier Enhedslisten, SF, Det Radikale Venstre og Alternativet, som sikrer et flertal for det lovforslag om aflivning af mink, som blev fremsat den 10. november. Loven skal fortsat behandles i Folketinget, men aftalen betyder, at der på forhånd er sikret et flertal. 

Dermed er det tilstrækkelige juridiske grundlag nu på plads for aflivning af alle mink i Danmark og forbud mod hold af mink frem til 31. december 2021. Aftalen bekræfter også, at der kan udbetales en tempobonus på 30 kr. til alle minkavlere, der har aflivet alle mink senest den 19. november 2020, og yderligere 10 kr. til minkavlere i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø Kommuner, som har aflivet alle mink i deres besætninger senest den 12. november.

Spørgsmålet om erstatning er endnu ikke på plads – der skal fortsat forhandles, og tidsperspektivet kendes endnu ikke.

Det fremgår ikke, at der skulle være indgået en særlig aftale om ikrafttrædelsestidspunkt, som derfor fortsat først ventes at være, når loven er endeligt vedtaget og bekendtgjort.

Det er en del af aftalen, at regeringen før tredjebehandlingen af lovforslaget skal fremlægge en redegørelse om regeringens faglige grundlag for beslutningen om at aflive alle mink, og at der skal holdes en høring herom med henblik på bl.a. at ”(…) kvalificere partiernes stillingtagen til det samlede lovforslag”. Der er dog ikke lagt op til, at aftaleparterne på dette grundlag skulle kunne komme ud af den nu indgåede aftale.

Vil du vide mere?