Uddannelse for transportører af gods

Uddannelse af transportører af gods

I henhold til bekendtgørelse nr. 337 af 28/04/2008 med senere ændringer, blev det fra den 10. september 2009 indført, at alle kommende og nuværende lastbilchauffører, der udfører godstransport, skal kvalifikationsuddannes og bl.a. gennemføre 5 dages lovpligtig efteruddannelse hvert 5 år.

Bekendtgørelsen fastslår, at i følgende tilfælde, er chaufføren ikke omfattet af dette krav:

  • Køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og / eller varetransport i privat øjemed
  • Køretøjer, der bruges til at transportere materiel og udstyr, som føreren skal bruge til at udøve sit egentlige erhverv. Det er en betingelse, at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet

Disse undtagelser medfører, at trænere, ryttere, avlere m.m., der transporterer heste til stævner, træning og kåring ikke er omfattet, når kørslen vedrører rekvisitter (heste) til udøvelse af hovedaktiviteten. Ved engagement i hestetransport og salg af ydelsen ”transport af heste” er man derimod omfattet, ligesom man ikke kan udelukke at være omfattet, hvis der drives hestehandel, hvor transport er en væsentlig del af aktiviteterne.