Planter

Sortsundersøgelsen for frøafgrøder 1998-2019

Sortsundersøgelsen viser frøsorternes udbytter indenfor de enkelte arter og i de enkelte landsdele, hvor arten dyrkes. Udbytterne vises både det enkelte år, men også som et gennemsnit over flere år. Sortsundersøgelsen er relevant for både økologer og konventionelle avlere.

Sortsundersøgelsen er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i det enkelte år. Kun certificerede arealer indgår i materialet. Sortsundersøgelsen giver dermed et godt indtryk af hvordan den enkelte sort klarer sig i de forskellige landsdele.

Avlerne kan finde data fra sortsundersøgelsen under de enkelte år i perioden 1998 til 2019. Det sidste år Sortsundersøgelsen blev udarbejdet var i 2019, og den er ikke blevet udarbejdet siden da.

Vil du vide mere?

Støttet af