Heste

Brugsafprøvning af heste

Brugsafprøvning af avlsdyrene er en af de vigtigste avlsforanstaltninger. Målrettede brugsafprøvninger medvirkende til, at forhindre brug af avlsdyr, som ikke kan eller vil rides/køres. Ligesom adfærdsmæssige problemer også afsløres.

Afprøvningsresultaterne medvirker til at fastslå forældredyrenes avlsværdi for brugsegenskaberne, derfor giver afprøvning af vallakker også vigtig information til avlsarbejdet. Afprøvningen kan forgå over kortere eller længere perioder.

Årlige brugsafprøvninger af heste 

Der arrangeres hvert år 1´dags afprøvninger og 30 dages stations afprøvninger, i samarbejde med avlsforbundene.

Til brugsafprøvningerne gennemføres en bred vurdering af hestene. Gangarter, springevner, ridelighed, opførsel, kapacitet og udholdenhed vurderes. Det gennemføres som en 1dags prøve. Erfarne professionelle fremmedryttere er medvirkende til, at hestene testes målrettet og præcist.

Stationsafprøvningen giver det sikreste grundlag for vurdering. Her opstaldes hestene under ensartede forhold i ca. 30 dage, under ledelse af en erfaren berider. Det giver mulighed for en sikker bred vurdering af hestenes adfærd og opførsel, ikke kun i brug, men også i stalden og ved almindelig håndtering.

Vil du vide mere?