Markdemo

Planter

Gylle til Conservation Agriculture: Målet er en metode med mindst mulig jordbearbejdning

SEGES Innovation afprøver syv nedfældningsmetoder for at sikre en god udnyttelse af gylle i CA.

På tre lokationer med forskellig jordtype tester SEGES Innovation syv forskellige udbringningsmetoder, som skal sikre en god udnyttelse af husdyrgødning ved udbringning før såning af vårbyg. Forsøget gentages over en treårig periode.

Vi har traditionelt de bedste resultater med at udnytte gyllen, når vi nedfælder med en sortjordsnedfælder, men det er i karambolage med CA, hvor idealet er ingen jordbearbejdning. Derfor er det en vigtig opgave at finde metoder til at sikre gylleudnyttelsen med alternative metoder, så vi kan udnytte gyllen optimalt i CA. 

Vi afprøver disse syv udbringningsmetoder:

  1. Tandnedfældning, der er referencemetoden: fordi metoden sikrer det bedste udnyttelse af gyllen dokumenteret gennem talrige Landsforsøg.
  2. Nedfældning med tandnedfælder med et vingeskær: så gyllen bredes ud i en større flade
  3. Nedfældning med en disknedfælder: et godt alternativ til tandnedfældning på sandjord.
  4. Udlægning med slæbeslanger + syre: fordelen er stor arbejdsbredde og færre spor end ved sortjordsnedfældning.
  5. Udlægning med slæbeslanger + syre, men efterfølgende øverlig nedharvning: vi ved fra Landsforsøg at øverlig harvning før direkte såning af vårbyg øger udbyttet.
  6. Udlægning med slæbesko efter Bomech princippet + syre: vi håber at rillen giver øget gyllepenetrering. 
  7. Udbringning med græsmarksnedfælder + syre: vi håber at en stor rille giver stærkt øget gyllepenetrering.

Se metoderne i videoen: Optimal gylleudnyttelse ved CA?

I efteråret 2024 afholder vi markdemo ved en af forsøgsparcellerne, som ligger ved Ulstrup vest for Randers. Følg med her på siden eller på facebook-siden SEGES i marken.

Billede fra markdemo

Vil du vide mere?

Støttet af

  • Logo for Planteafgiftsfonden (PLAF)