Økonomi og ledelse, Grise, Kvæg, Planter

Markedsvurdering og prisprognoser for mælk, korn og grisekød

Landbrugets bytteforhold påvirkes i høj grad af Ruslands invasion af Ukraine, både afsætningspriser, omkostninger og i form af direkte produktionsforstyrrelser og vanskelig logistik. Krigen har fortsat potentiale til at påvirke priser og omkostninger.

Uensartede råvarepriser på et højt prisniveau

Landbrugets samlede bytteforhold ventes at stabilisere sig på et nogenlunde neutralt niveau. Det dækker over et faldende bytteforhold for mælkeproducenter, et neutralt niveau for planteproducenterne og et stigende bytteforhold til griseproducenterne. 

Prisfald på mælk

Mælkeprisen er begyndt at falde fra det historisk høje niveau i slutningen af 2022. Der forventes væsentlige prisfald i løbet af 2023 fra det aktuelt stadig høje prisniveau. Årsagen er, at den globale mælkeindvejning nu igen er stigende efter en længere periode med fald. Samtidig er efterspørgslen afdæmpet på grund af det høje prisniveau og den generelle økonomiske afmatning. 

Prisen på korn, majs og raps

Prisen på korn, majs og raps toppede i 2022, mens soja ventes at toppe i 2023. Generelt er prisniveauet faldet lidt på grund af en stor høst i 2022, især i Rusland, Australien og Canada. På grund af et lavt lagerniveau i eksportlandene og stor usikkerhed om Ukraines høst/logistik i 2023, stilles der store krav til den globale høst, hvis priserne skal falde væsentligt. Frem til ny høst i 2024 ventes derfor et fortsat højt prisniveau. 

Stigende priser på grisekød

Prisen på grisekød er steget det seneste års tid, men kan endnu ikke fuldt ud kompensere for stigningen i omkostningerne. Faldende produktion af grise og sivende omkostninger ventes dog at føre til en betydelig forbedring af bytteforholdet i de kommende kvartaler på trods af en afdæmpet efterspørgsel.

Webinar: Hør highlights fra SEGES Innovations markedsvurdering afholdt den 24. februar 2023 i videoen herunder.

Vil du vide mere?