Grise

Hangriseproduktion i Danmark

Vi opsummerer eksisterende viden om produktionsforskelle mellem galte, hangrise og immunokastrerede hangrise med særligt fokus på produktionsøkonomi, klimaaftryk og management.

Produktion af intakte hangrise har flere fordele. Særligt undgåelsen af kastration er en fordel, som forbedrer dyrevelfærden samtidig med, at der spares smertelindring, lokalbedøvelse og arbejdstid. Hangrise har desuden et lavere foderforbrug og en højere kødprocent sammenlignet med galte. Hangrisenes produktivitet er positivt for klimaet og landmandens økonomi sammenlignet med galte. 

Der er imidlertid også udfordringer forbundet med hangriseproduktion; særligt risikoen for hangriselugt, som primært skyldes skatol og androstenon. De to stoffer giver en ubehagelig lugt og smag i kødet og øger risikoen for frasortering på slagteriet. Derudover kan hangrise vise en øget aggressivitet i den sidste del af vækstperioden sammenlignet med galte, hvilket sænker dyrevelfærden og kan resultere i skader på slagtekroppen.

Vil du vide mere?