Køer der spiser

Kvæg

Overraskende høj reduktion af metan med nyt nitratprodukt

Foreløbige resultater fra to bedrifter viser, at produktet SilvAir reducerer metanudledningen fra danske køer med 20-25 pct.

Afprøvninger på to bedrifter med nitratproduktet SilvAir har givet brugbare erfaringer og bemærkelsesværdige høje reduktioner af metanudledningen. Tidligere forsøg har vist, at SilvAir giver en reduktion på 10-20 pct, mens de netop afsluttede afprøvninger på Gl. Ingstrup i Nordjylland og Lykkesholm på Fyn viser en reduktion på 20-25 pct. 

Det er første gang, SilvAir afprøves i fuld skala i kommercielle besætninger i Danmark.

”Reduktionen er overraskende høj, og vi skal nu dykke endnu mere ned i tallene og gerne afprøve SilvAir i flere besætninger over længere tid blandt andet for at finde forklaringen på, hvorfor metanreduktionen er højere end forventet. Men glædeligt er det, at reduktionen er betydelig, når vi tester i praksis,” siger chefkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen fra SEGES Innovation.

Se videoen "SilvAir bliver testet – højere reduktion end forventet":

Påvirkning af mælkeydelse og foderoptag

SilvAir indeholder stoffet nitrat og virker ved at ”stjæle” brinten fra de metanproducerende organismer i koens vom. Køerne skal have cirka 300 gram SilvAir per dag, hvilket vil sige godt 100 kg i foderblanderen hver dag på Gl. Ingstrup med 420 sortbrogede malkekøer. Samtidig kræver brugen af SilvAir en justering af fodersammensætningen for at undgå en overforsyning med råprotein. 

”Resultaterne tyder på, at SilvAir hverken har en negativ eller positiv påvirkning på foderoptagelse og mælkeydelse. Der ser det ud til, at køerne performer nogenlunde, som de plejer,” siger Nicolaj Ingemann Nielsen, der er projektleder på afprøvningerne med SilvAir og desuden har arbejdet med tests af Bovaer i danske besætninger.

”SilvAir, Bovaer og andre metanreducerende fodermidler eller -additiver er afgørende at afprøve i dansk praksis, så vi har så mange gennemtestede redskaber som muligt i værktøjskassen, når klimapåvirkningen skal mindskes. Og formålet er jo også at sikre os, at det ikke har negative konsekvenser for køerne og produktionen, hverken på kort eller lang sigt.”

SilvAir er et godkendt fodermiddel og kan anvendes af alle konventionelle mælkeproducenter. Det aktive stof er nitrat, der ”stjæler” brinten fra de metanproducerende mikroorganismer. SilvAir leveres i big bags og tilføres fuldfoderet sammen med andre tørvarer, såsom mineraler, kridt, fedt og bicarbonat.

Vi kan være med til at reducere metanudledningen

Køerne på Gl. Ingstrup hos Jesper og Thomas Sørensen har været en afgørende del af afprøvningerne med SilvAir. For Jesper Sørensen har det krævet tid og energi at være med i afprøvningerne, men han har ikke fortrudt det.

”Vores samfund forlanger, at vi skal til at gøre noget ved metanudskillelsen, så derfor var vi egentlig ret hurtige til at sige ’ja’ til disse afprøvninger. Det er spændende, og vi kan være med til at gøre en forskel,” siger Jesper Sørensen.

Det nemmeste ville jo være at lade andre bedrifter lægge køer til afprøvningerne?

”Ja, det er rigtig nok, Men vi er nysgerrige på køernes udledning, og vil gerne være med til at give ny viden, og så har vi jo også fundet ud af præcis, hvor meget eller lidt vores køer udleder,” svarer den nordjyske mælkeproducent.

Afprøvninger og dataindsamling er foretaget i et samarbejde mellem forsøgsværter, fodringsrådgivere og SEGES Innovation, men også Arla og Aarhus Universitet er involveret, da de skal analysere mælkeprøver, som er udtaget undervejs i afprøvningen. Parterne fortsætter arbejdet med at dokumentere klimagevinster samt finde frem til de optimale arbejdsgange for mælkeproducenter i praksis.

Vil du vide mere?

Støttet af