Kvæg

Varmebehandling af råmælk og sødmælk til kalve

Fodring af kalven har stor betydning for dens produktivitet senere i livet. Kvaliteten af råmælk og sødmælk til kalve er derfor vigtig. Varmebehandling og pasteurisering reducerer bakterieforekomsten i mælken – se temperaturer og tider her.

Både råmælk og sødmælk har gode vækstbetingelser for bakterier, og det er i praksis umuligt at undgå bakterier i mælken til kalvene. 

Kalvene kan derved få sygdomsfremkaldende bakterier (patogener) med mælken, hvilket kan forårsage forhøjet kalvedødelighed. Patogenerne kan stamme fra et inficeret yver eller gødningsrester. 

Desuden ses opformering af patogener i mælk i forbindelse med en utilstrækkelig rengøring af yver, slanger, spande, hænder osv. i forbindelse med malkeprocessen – eller i perioden derefter, hvor mælken håndteres og flyttes. 

Varmebehandling af mælk til kalve kan derfor være en god løsning til at reducere bakterietallet.

Kravene til varmebehandling af råmælk og sødmælk er forskellige. 

Generelt giver højere varme bedre bakteriedrab, men også mere nedbrydning af mælkens bestanddele og forringelser af smagen. 

Tid og temperatur er derfor meget vigtige parametre, og det er vigtigt at skelne mellem behandling af den skrøbelige råmælk til den nyfødte kalv og sødmælken til den lidt større og mere robuste kalv. 

Pasteurisering af sødmælk til kalve

Sødmælk kan tåle højere varme end råmælk. 

Pasteurisering er ikke en nulstilling, men en reduktion af bakterietallet i mælken til kalvene. Ved batchpasteurisering vil man typisk opvarme ved 63°C i 30 min. 

Det er vigtigt, at temperaturen ikke er meget lavere, for så sker der ikke et tilstrækkeligt stort drab af bakterier, idet temperaturen har stor effekt på bakteriedrab. Det udnytter man ved at bruge gennemløbspasteurisering, hvor man typisk går op til 72°C i 15 sek. Bliver temperaturen meget højere med samme gennemløbstid, risikerer man betydelige smagsændringer i mælken.

Varmebehandling af råmælk til den nyfødte kalv

Råmælk indeholder store mængder af de vigtige antistoffer (IgG), som også er ekstra varmesensitive.

Opvarmes råmælk til 63°C, nedbrydes en del af antistofferne, råmælken begynder at klumpe og blive tyktflydende. 

Samtidig giver 57°C ikke et tilstrækkeligt højt bakteriedrab. 

Et acceptabelt bakteriedrab kan opnås ved 60°C med et lavt tab af antistoffer og ingen klumper. 

Det er altså meget vigtigt at kunne styre temperaturen, og at de 60°C holdes i mindst 30 min og op til 60 min. 

Om der varmebehandles i 3-4 liters portioner eller en større batch ex. 20 L spiller ingen rolle, blot temperaturen holdes.

Varmebehandling af råmælk har positiv effekt på kalven

Forskning har vist, at varmebehandling af råmælk har gavnlig virkning på nyfødte kalve. 

Først og fremmest mindskes indholdet af skadelige bakterier i råmælken. 

Derudover har det vist sig, at optagelsen af antistoffer i kalven øges, når den fodres med varmebehandlet råmælk fremfor frisk råmælk – selvom der er samme antistofindhold i råmælken. Man ved endnu ikke om det udelukkende skyldes, at der er færre bakterier, eller om det også skyldes, at varmebehandlingen modificerer antistofferne og måske dermed fremmer optagelsen.

Tjek effekten og anlægget til varmebehandling

Alle anlæg, hvad enten de anvendes til varmebehandling af råmælk og/eller sødmælk, bør kalibreres med jævne mellemrum, så man sikrer, at temperaturen passer. 

Sørg desuden for jævnligt at tjekke kimtallet i den pasteuriserede mælk samt montere en ekstern temperaturmåler for at kontrollere udsvingene op og ned. 

Opbevaring af mælken efter varmebehandling

Mælken bliver ikke steril ved behandlingen, så hvis mælken står varmt i længere tid efter varmebehandlingen, vil bakterierne opformeres igen. 

Pga. temperaturen er der derfor forskel på anbefalingen om opbevaring sommer og vinter. Om sommeren anbefales det ikke at lade sødmælken stå mere end 3 timer efter pasteurisering, hvor den om vinteren godt kan stå 8 timer. 

Generelt anbefales det at sørge for at holde udstyret rent og overdække mælken, så man minimerer risikoen for at forurene mælken igen. 

Råmælk bør opbevares på køl indtil brug og opvarmes inden den udfodres hurtigst muligt til den nyfødte kalv. 

Varmebehandling af råmælk

varmebehandling af raamælk

Varmebehandling ved 60°C i 30 min øger optagelsen af antistoffer i den nyfødte kalv og mindsker effektivt antallet af mikroorganismer

Reference
Elizondo-Salazar et al. J. Dairy Sci. 2010, McMartin et al. J. Dairy Sc. 2006, Godden et al. J. Dairy Sc.