Kvæg

Se grovfoderanalyser og landsgennemsnit for grovfoder

Gennemsnittet af grovfoderanalyser for de enkelte afgrøder beregnes pr. høstår og opdateres jævnligt gennem sæsonen i takt med, at der analyseres flere prøver. På den måde kan du altid finde opdaterede kvaliteter af ensilager

I gennemsnittene indgår prøver analyseret mellem 1. maj i høståret og 1. februar det følgende år. Dog udelades prøver, hvis det ud fra registrering af høsttidspunktet fremgår, at ensilagen stammer fra et andet høstår.

For majs og kolbemajs gælder desuden, at kun prøver analyseret fra henholdsvis 1. oktober og 15. oktober indgår i gennemsnittene. I år med tidlig majshøst kan disse grænser blive ændret.

Se også grovfoderkvalitet oversigter siden 2007

Beregning af grovfoderanalyser opdateres hyppigt

Beregningen opdateres jævnligt i perioden 1. maj til 1. februar, hvilket betyder, at gennemsnittene ændres løbende gennem sæsonen i takt med, at der analyseres flere prøver.

Se inddeling i områder ud fra postnummer (Excel)

Vil du vide mere?