Kvæg

Sådan beregnes landsgennemsnit for grovfoder

Gennemsnittet af grovfoderanalyser for de enkelte afgrøder beregnes pr. høstår og opdateres jævnligt gennem sæsonen i takt med, at der analyseres flere prøver.

I gennemsnittene indgår prøver analyseret mellem 1. maj i høståret og 1. februar det følgende år. Dog udelades prøver, hvis det ud fra registrering af høsttidspunktet fremgår, at ensilagen stammer fra et andet høstår.

For majs og kolbemajs gælder desuden, at kun prøver analyseret fra 1. september indgår i gennemsnittene.

Beregning af gennemsnit opdateres hyppigt

Beregningen opdateres jævnligt i perioden 1. maj til 1. februar, hvilket betyder, at gennemsnittene ændres løbende gennem sæsonen i takt med, at der analyseres flere prøver.

Gennemsnittene beregnes særskilt for økologiske og konventionelle bedrifter. I beregningen af gennemsnittene for økologer indgår prøver, der er markeret som økologisk foder samt prøver fra landbrugsbedrifter, der ifølge Kvægdatabasen er økologiske.

Inddelingen i afgrøder sker ud fra fodergruppe og foderkoder som angivet på siderne for de enkelte afgrøder. Græsmarksafgrøder inddeles desuden efter slætnummer ligeledes ud fra foderkode, men også ud fra registrering af slætnummer på prøverne.

Analysedata leveres af laboratorierne Eurofins Agro Testing Denmark A/S og SEGES Kvægbrugets ForsøgsLaboratorium.Meget usædvanlige analyseresultater sorteres fra, før landsgennemsnittene beregnes. Inddelingen i områder foregår ud den pågældende ejendoms postnummer.

Se beregning af landsgennemsnit for grovfoder

 

Vil du vide mere?