Planter

Følg varslinger for kålfluers æglægning

Aktuel varsling for kålfluens æglægning i kålafgrøder baseret på temperaturen i år.

Den lille kålflues larver overvintrer i jorden i marker efter raps og kål. Når den nødvendige udviklingstemperatur er nået - typisk medio maj - klækkes 1. generation kålfluer, der straks søger mod korsblomstrede afgrøder for at lægge æg. Æggene lægges oftest i den øverste ½ cm af jorden tæt på plantens stængel, når dagstemperaturen når over 12-14 oC. Kålfluens larver kan gøre stor skade i nyplantede kål. Kålfluen har to generationer. Den 2. generation lægger normalt æg i juli måned.

Forklaring til modellen

Modellen forudsiger tidspunktet for æglægning baseret på en graddags-model med basistemperatur 6 oC. I de grønne perioder er der ingen æglægning. Gult angiver, at udviklingen skal følges nøje - især på lune solrige lokaliteter. Rødt angiver perioder, hvor kålfluen lægger æg. Modellen siger noget om æglægningstidspunktet, men ikke noget om forventet angrebsstyrke.

Figuren viser risikoen for æglægning for begge generationer. Til sammenligning vises graddage-udviklingen for de seneste to år på samme lokalitet (postnr.).
Bemærk, at der enkelte steder nord for Limfjorden også kan være forekomst af den store kålflue. På disse lokaliteter skal man følge udviklingen i marken ekstra omhyggeligt.

Udskrivning
Hvis du vil udskrive hele siden, kan du klikke på printikonet lige ovenfor til højre på siden.

Du kan se varslingen for dit eget område ved at vælge postnummer under figuren.

Emneord