Grise

PRRS-model skal vise årsager til smittespredning

For at forstå smittevejene for PRRS vil Københavns Universitet (KU) i samarbejde med SEGES Innovation udvikle en smittespredningsmodel. Forskerne har brug for hjælp fra besætningsejere til at forstå hvor smitten kommer fra.

PRRS skal skubbes ud af de danske besætninger. Når mange besætninger bliver saneret, er det vigtigt at besætningerne ikke bliver smittet igen. Derfor har vi behov for at forstå smittevejene for PRRS. 

Forudsigelser er et vigtigt redskab

Computermodeller, der simulerer, hvordan sygdomme spredes, kan bruges til at undersøge smitteforebyggende tiltag og bekæmpelses-strategier, og kan dermed være en hjælp til beslutningstagere. For eksempel bruger mange af os vejrudsigten til at undersøge, om man skal forvente nedbør og dermed iføre os regntøj eller medbringe en paraply. 

Tilsvarende kan vi bruge smittespredningsmodeller til at undersøge, om vi kan forvente færre udbrud af en sygdom ved at iværksætte øget smittebeskyttelse i en besætning eller til at undersøge, hvor længe et område fri for sygdom fortsat kan forventes at holdes fri. 

KU og SEGES Innovation har brug for hjælp

Vejrudsigter opbygges på baggrund af mange års indsamlet data om vejr, landskaber, havstrømme mv., mens smittespredningsmodeller opbygges på baggrund af viden om husdyrbrugsbesætninger, kendte smitteveje, flytninger af dyr, personer og biler mellem besætninger osv. 

I øjeblikket er Københavns Universitet i samarbejde med SEGES Innovation i gang med at opbygge en model, der kan simulere spredning af PRRS mellem besætninger. Men hvis der er for store unøjagtigheder i data om besætningers type, størrelse, status eller kontakter, vil vi få store unøjagtigheder i resultaterne fra modellen. 

Derfor har forskerne brug for besætningsejernes hjælp til at blive klogere på de faktiske forhold i danske grisebesætninger.

Er du besætningsejer, håber vi du vil bruge 10 min. af din tid på at besvare 25 spørgsmål om din(e) grisebesætning(er).

Spørgeskemaet omfatter spørgsmål vedrørende besøgende, ansatte, udstyr samt udlevering og transport af både slagtegrise og grise til levebrug. Der hører et spørgeskema per CHR-nummer. Hvis du har flere CHR-numre, er du velkommen til at udfylde spørgeskemaet flere gange.

Vi er taknemmelige for din tid og dine svar. Det vil være med til at give os den bedst mulige smittespredningsmodel for PRRS.

Artiklen er skrevet af Anette Boklund, Københavns Universitet, Beate Conrady, Københavns Universitet og Mette Fertner, SEGES Innovation. 

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af