Hvilken procentandel af køerne i Norden malkes med malkerobotter

Kvæg

33% af køerne i Norden malkes med malkerobotter

Mens antallet af besætninger med malkerobotter falder svagt i Danmark, investerer de øvrige nordiske lande fortsat i denne type malkesystem. Flest robotter findes der i Norge.

De seneste år har malkerobotter (AMS) haft fremgang i de nordiske lande. I dag står der robotter i godt en fjerdedel af de nordiske besætninger. Dog er AMS-udviklingen svag faldende i Danmark, mens der i de andre nordiske lande stadig investeres i AMS (se figur 1).

Figur 1. Udviklingen af AMS-besætninger i Norden fra 1998

Figur 1. Udviklingen af AMS-besætninger i Norden fra 1998

Figuren viser tal fra de nordiske mejeriers fælles netværk NMSM. Det fremgår også af netværkets tal, at omkring en tredjedel af al den nordiske mælk bliver produceret i besætninger med AMS. 

33% af køerne malkes med AMS

Ved årsskiftet 2019/2020 var der totalt set i Norden 9.046 AMS-bokse i 5.565 besætninger. Det svarer til 1,6 AMS-bokse pr. besætning.

På samme tidspunkt var der i alt 19.637 mælkeproducerende besætninger i Norden. Dermed har 28,3% af alle besætninger AMS. Disse besætninger er dog væsentligt større end gennemsnitsbesætningerne. Derfor vurderer NMSM, at ca. 33% af malkekøerne i Norden malkes med AMS.

Tabel 1:

Status 31.12.2019 Danmark Finland Island Norge Sverige Norden
Andel køer i AMS (%) 22,2 37,5  53,8  48,1 37,2  33,0 
Andel mælk fra AMS (%) 23,5 41,3  54,5  57,2  42,0  35,2
Antal AMS bokse/besætning 3,1 1,6  1,3 1,1 1,9 1,6

Mælkeproduktionen fra AMS vurderes at udgøre ca. 35 % af den mælk, som produceres i Norden. Det vil sige, at ud af den nordiske mælkeproduktion på 12,2 milliarder kilo mælk, kommer 4,3 milli-arder kilo mælk fra AMS-besætninger. Tallene gælder for 2019.

Flest AMS-bokse i Danmark

De fleste AMS-besætninger og AMS-bokse findes i Norge, hvor der ved årsskiftet 2019/2020 var 2.031 besætninger med 2.558 AMS-bokse.

De fleste AMS-bokse pr besætning er dog i Danmark, med 2.170 bokse i 691 besætninger. Størrelsesmæssigt er de danske besætninger langt større end i de andre nordiske lande med 3,1 bokse pr. besætning i gennemsnit. Derefter, kommer svenske landmænd med 1,9 bokse pr. besætning. De øvrige lande har færre end 1,6 bokse pr. besætning i gennemsnit (se tabel 1).

Det nordiske samarbejde

Trods den store forskel i produktionsforholdene inden for mælkeproduktion blandt de nordiske lande, har de det til fælles, at en betydelig del af mælken kommer fra AMS-besætninger.

Produktion med AMS kræver stor opmærksomhed om kvalitetsparametrene i mælken – celletal, kimtal og frie fedtsyre. Derfor er det tværfaglige nordiske samarbejde om AMS-forskning og udveksling af AMS-erfaringer, bl.a. via NMSM, en stor fordel.

Vil du vide mere?