Kvæg

Krav om tilkørselsforhold for tankbiler skærpes af Arla

For at sikre gode tilkørselsforhold må udendørs silotanke ikke længere placeres foran allerede eksisterende mælkerum. Ellers bliver de nemlig ikke godkendt.

Arlas langsigtede mål har længe været at sikre gode tilkørselsforhold for tankvognene. Ved opstilling af nye tanke har det længe været et krav, at de ikke må stå foran mælkerummet. 

Man har dog tidligere accepteret ringere tilkørselsforhold ved udskiftningen af indendørs tanke for udendørs tanke. Typisk blev de nye tanke nemlig placeret foran mælkerummet for at undgå øvrige installationer. 

Med Arlas nye skærpede krav går det desværre ikke længere. Nu må tilkørselsforholdene under ingen omstændigheder blive forringet af nye tanke.

Løsningsbud

  • Ny tank med integreret afhentningsrum
  • Tilbyg karnap på mælkerummet

Udskiftningen af tanken bliver selvfølgelig dyrere. Men der er dog også fordele.

  • Et kortere udløbsrør på tanken er lettere at holde ren
  • Intet krav om køling på korte udløbsrør
  • Trækket på tankvognens sugeslange er mere direkte
  • Større sugehastighed ved afhentning af mælk

Vil du vide mere?