Kvæg

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark – december 2022

Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater – december 2022.

Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående statistik udarbejdet. Formålet med statistikken er også at vise opnåede drægtighedsresultater med KSS. 

Statistikken er beregnet d. 13. december 2022

Statistikken er opdelt i 6 afsnit:

  1. Forbrug af KSS generelt
  2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  4. Reproduktionsresultater for 1. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  5. Reproduktionsresultater for 2. lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS
  6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige lakt. køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

1. Forbrug af KSS generelt

Tabel 1a viser forbruget af KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd det seneste år i hhv. økologiske og konventionelle besætninger.

Tabel 1a. Antal insemineringer med KSS og almindelig malkerace- og kødkvægssæd i hhv. økologiske og konventionelle besætninger i de seneste 12 måneder 
(obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)

Tabel 1a. Økologiske besætninger.

Racer  KSS Alm. sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 2.181 33,7 304 4,7 2.669 41,2 1.328 20,5
HOL 35.907 30,8 3.805 3,3 47.987 41,1 29.082 24,9
JER 17.143 63,0 2.500 9,2 1.395 5,1 6.168 22,7

Tabel 1a. Konventionelle besætninger.

Racer KSS Alm. Sæd
Malkekvæg Kødkvæg Malkekvæg Kødkvæg
Antal % Antal % Antal % Antal %
RDM 15.453 25,9 3.398 5,7 28.764 48,3 11.976 20,1
HOL 218.741 24,4 31.582 3,5 441.017 49,2 204.431 22,8
JER 116.019 63,1 22.636 12,3 10.819 5,9 34.286 18,7

Tabel 1b viser det totale forbrug af KSS og almindelig sæd i det seneste år. 

Tabel 1b. Antal insemineringer med hhv. KSS og almindelig sæd i de seneste 12 måneder
(obs - % er af det totale antal insemineringer med malkerace- og kødkvægssæd)

Tabel 1b. Malkekvæg.

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 10.178 51,20 9.416 47,37
Køer - 1. lakt. 3.572 22,20 8.454 52,55
Køer - 2. lakt. 1.663 13,97 5.537 46,53
Køer - øvr. lakt. 2.221 12,20 8.026 44,08
DH Kvier 166.367 61,68 99.192 36,78
Køer - 1. lakt. 40.812 17,45 142.814 61,07
Køer - 2. lakt. 22.397 10,98 106.308 52,13
Køer - øvr. lakt. 25.072 8,22 140.690 46,12
Jersey Kvier 62.704 89,99 4.521 6,49
Køer - 1. lakt. 30.806 59,77 2.657 5,15
Køer - 2. lakt. 18.314 49,03 2.028 5,43
Køer - øvr. lakt. 21.337 40,73 3.008 5,74

Tabel 1b. Kødkvæg.

Racer Kvier/køer KSS Alm. sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 9 0,05 276 1,39
Køer - 1. lakt. 862 5,36 3.199 19,89
Køer - 2. lakt. 1094 9,19 3.607 30,31
Køer - øvr. lakt. 1737 9,54 6.222 34,18
DH Kvier 294 0,11 3.852 1,43
Køer - 1. lakt. 7.077 3,03 43.142 18,45
Køer - 2. lakt. 10.156 4,98 65.057 31,90
Køer - øvr. lakt. 17.860 5,85 121.462 39,81
Jersey Kvier 136 0,20 2.319 3,33
Køer - 1. lakt. 6.008 11,66 12.074 23,42
Køer - 2. lakt. 6.912 18,51 10.095 27,03
Køer - øvr. lakt. 12.080 23,06 15.966 30,47

2. Forbrug af KSS i besætninger med systematisk anvendelses af KSS

En del malkekvægsbesætninger bruger ikke KSS eller kun KSS i meget begrænset udstrækning. Tabel 2a viser, antal besætninger som i de sidste 12 måneder har foretaget mere end 20 insemineringer i alt, samt andelen af disse som bruger mere end 10 % KSS. Blandede besætninger kan indgå hos flere racer, hvorfor det totale antal besætninger i tabel 2a er større end det reelle antal malkekvægsbesætninger i Danmark.

Tabel 2a. Antal besætninger i alt, samt besætninger som bruger mere end 10 % KSS af malkeracesæd og min 5 stk. i de seneste 12 måneder. Min. 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer.

Tabel 2a.

Racer Kvier/køer Besætninger i alt % af alle besætninger som anvender mere end 10% KSS
RDM Kvier 217 76,96
Køer - 1. lakt. 175 51,43
Køer - 2. lakt. 142 42,96
Køer - øvr. lakt. 176 43,18
DH Kvier 1.629 82,75
Køer - 1. lakt. 1.624 41,19
Køer - 2. lakt. 1.590 35,35
Køer - øvr. lakt. 1.636 33,19
Jersey Kvier 355 97,75
Køer - 1. lakt. 319 95,92
Køer - 2. lakt. 298 95,30
Køer - øvr. lakt. 297 94,95

For at få et indtryk af anvendelsen af KSS i besætninger med systematisk brug er andelen af alle insemineringer og første insemineringer med KSS beregnet. Tabel 2b viser andelen af KSS blandt alle de foretagne insemineringer, mens tabel 2c viser andelen af KSS blandt de foretagne 1. insemineringer.  

Sammenligning af tabel 1b og 2b viser, at det er en stor andel af det totalt forbrugte KSS som anvendes i besætninger, der systematisk bruger KSS. 

Tabel 2b. Antal insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg).

Tabel 2b. Malkekvæg.

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 8.916 60,68 5.582 37,99
Køer - 1. lakt. 3145 37,81 2.616 31,45
Køer - 2. lakt. 1366 23,72 1.503 26,10
Køer - øvr. lakt. 1.872 22,37 2.090 24,97
DH Kvier 164.656 70,70 64.926 27,88
Køer - 1. lakt. 39.221 37,09 36.158 34,20
Køer - 2. lakt. 21.127 26,52 21.337 26,78
Køer - øvr. lakt. 23.536 21,34 26.831 24,33
Jersey Kvier 61.892 91,38 3.451 5,10
Køer - 1. lakt. 30.258 61,33 1.800 3,65
Køer - 2. lakt. 17.916 50,28 1.353 3,80
Køer - øvr. lakt. 20.897 41,58 2.156 4,29

Tabel 2b. Kødkvæg.

Racer Kvier/køer KSS Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 1 0,01 195 1,33
Køer - 1. lakt. 619 7,44 1.938 23,30
Køer - 2. lakt. 795 13,81 2.094 36,37
Køer - øvr. lakt. 1.017 12,15 3.390 40,51
DH Kvier 116 0,05 3.199 1,37
Køer - 1. lakt. 5.192 4,91 25.168 23,80
Køer - 2. lakt. 6.777 8,51 30.427 38,19
Køer - øvr. lakt. 10.850 9,84 49.084 44,50
Jersey Kvier 133 0,20 2.255 3,33
Køer - 1. lakt. 5.934 12,03 11.346 23,00
Køer - 2. lakt. 6.815 19,12 9.552 26,80
Køer - øvr. lakt. 11.966 23,81 15.234 30,31

Sammenligning af tabel 2b og 2c viser, at KSS udgør en stor andel af 1. insemineringerne. Hvis køerne og kvierne ikke bliver drægtige ved 1. inseminering, skiftes ofte til almindelig sæd. 

Tabel 2c. Antal 1. insemineringer i besætninger med anvendelse af minimum 10 % kønssorteret i de seneste 12 måneder. Minimum 20 insemineringer hos hhv. kvier og køer i 1., 2. og senere laktationer (obs - % er af totale antal malkekvæg og kødkvæg).

Tabel 2c. Malkekvæg.

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 6.149 75,44 1.947 23,89
Køer - 1. lakt. 2.072 51,12 1.006 24,82
Køer - 2. lakt. 819 31,30 567 21,67
Køer - øvr. lakt. 1.110 28,49 821 21,07
DH Kvier 110.253 84,37 19.744 15,11
Køer - 1. lakt. 24.879 51,41 13.328 27,54
Køer - 2. lakt. 12.381 36,19 8.323 24,33
Køer - øvr. lakt. 13.634 28,79 10.737 22,67
Jersey Kvier 35.098 98,52 346 0,97
Køer - 1. lakt. 16.486 74,54 394 1,78
Køer - 2. lakt. 9.811 60,16 375 2,30
Køer - øvr. lakt. 11.534 49,47 723 3,10

Tabel 2c. Kødkvæg.

Racer Kvier/køer Kønssorteret sæd Alm. Sæd
Antal ins. % Antal ins. %
RDM Kvier 1 0,01 54 0,66
Køer - 1. lakt. 408 10,07 567 13,99
Køer - 2. lakt. 503 19,22 728 27,82
Køer - øvr. lakt. 675 17,33 1.290 33,11
DH Kvier 41 0,03 634 0,49
Køer - 1. lakt. 2.936 6,07 7.255 14,99
Køer - 2. lakt. 3.790 11,08 9.718 28,41
Køer - øvr. lakt. 6.300 13,30 16.684 35,23
Jersey Kvier 12 0,03 169 0,47
Køer - 1. lakt. 2.830 12,80 2.407 10,88
Køer - 2. lakt. 3.516 21,56 2.606 15,98
Køer - øvr. lakt. 6.433 27,59 4.626 19,84

3. Reproduktionsresultater for kvier i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 3a, 3b og 3c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 3a – 3c viser racevise reproduktionsresultater for kvier, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos kvier pr. år. 

Tabel 3a. Reproduktionsresultater for RDM kvier.

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 167 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 77,0 22,4 0 0,6
Kviens alder ved 1. inseminering 15,2 15,3 15,3
Kviernes gennemsnitlige NTM 11,8 10,5 8,4
IO56 64,4 68,9 75,4

Tabel 3b. Reproduktionsresultater for DH kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 1348 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 82,8 16,7 0 0,4
Kviens alder ved 1. inseminering 15,0 15,3 14,6 15,8
Kviernes gennemsnitlige NTM 10,4 9,2 8,3 6,5
IO56 64,5 72,2 80,1 63,0

Tabel 3c. Reproduktionsresultater for Jersey kvier

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 347 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af inseminerede påbegyndt med: 98,1 1,2 0 0,6
Kviens alder ved 1. inseminering 14,1 14,4 15,8
Kviernes gennemsnitlige NTM 8,2 8,7 4,8
IO56 63,8 67,8 63,5

4. Reproduktionsresultater for 1. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 1. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 4a, 4b og 4c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 4a – 4c viser racevise reproduktionsresultater for 1. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 1. laktations køer. 

Tabel 4a. Reproduktionsresultater for 1. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 90 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 51,0 26,6 8,8 13,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,2 83,3 79,9 88,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,15 2,22 2,03 2,03
Køernes gennemsnitlige NTM 10,7 8,5 3,1 3,2
IO56 59,6 65,2 65,8 65,1

Tabel 4b. Reproduktionsresultater for 1. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 669 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 51,2 28,0 6,4 14,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 84,5 87,6 88,7 96,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,35 2,42 2,21 2,22
Køernes gennemsnitlige NTM 8,7 5,7 3,1 2,5
IO56 54,2 63,2 51,9 59,9

Tabel 4c. Reproduktionsresultater for 1. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 306 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 75,5 2,7 12,3 9,6
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 86,9 114,0 95,3 118,0
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 1,98 1,94 1,88 1,92
Køernes gennemsnitlige NTM 6,2 4,9 1,9 1,2
IO56 57,9 59,2 63,2 57,3

5. Reproduktionsresultater for 2. laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i 2. laktation. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 5a, 5b og 5c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 5a – 5c viser racevise reproduktionsresultater for 2. laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 2. laktations køer.

Tabel 5a. Reproduktionsresultater for 2. laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 61 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 35,3 22,9 16,1 25,7
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 75,4 86,0 78,3 79,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,96 2,91 2,86 2,84
Køernes gennemsnitlige NTM 10,2 5,8 1,3 1,1
IO56 55,0 59,1 52,7 67,9

Tabel 5b. Reproduktionsresultater for 2. laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 562 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 37,6 25,3 11,7 25,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,4 86,6 84,4 89,6
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,17 3,12 2,99 2,98
Køernes gennemsnitlige NTM 7,0 3,6 0,9 0,1
IO56 46,9 56,7 51,4 58,4

Tabel 5c. Reproduktionsresultater for 2. laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 284 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 62,4 2,8 20,5 14,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 82,2 102,5 84,7 96,1
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,59 2,59 2,49 2,47
Køernes gennemsnitlige NTM 5,2 3,3 -0,5 -1,0
IO56 55,7 59,1 58,6 60,4

6. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer i besætninger med systematisk anvendelse af KSS

Formålet med statistikken er at kunne sammenligne drægtighedsresultater ved brug af KSS og almindelig sæd for køer i senere laktationer. Derfor er resultaterne baseret på besætninger, som både bruger KSS og almindelig sæd. 

For at kunne beregne opdaterede drægtighedsresultater er ”Ikke Omløber % ved 56 dage” (IO56) anvendt som mål for drægtighedsprocent. Statistikkerne i tabel 6a, 6b og 6c er baseret på en periode på et år. 

Tabel 6a – 6c viser racevise reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations køer, som er påbegyndt i det seneste år i besætninger, der bruger mere end 10 % KSS og har minimum 20 1. Insemineringer og 5 insemineringer med KKS hos 3. og øvrige laktations køer.

Tabel 6a. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations RDM-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 76 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 33,0 20,5 17,4 29,2
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 80,0 85,9 81,6 80,9
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,07 2,9 2,96 2,92
Køernes gennemsnitlige NTM 8,6 5,9 1,6 0,6
IO56 54,4 62,0 56,0 62,3

Tabel 6b. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations DH-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 543 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 30,4 23,7 13,5 32,3
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 86,4 91,3 84,1 95,8
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 3,34 3,24 3,13 3,07
Køernes gennemsnitlige NTM 4,6 1,0 -2,3 -3,2
IO56 47,7 57,0 49,3 58,0

Tabel 6c. Reproduktionsresultater for 3. og øvrige laktations Jersey-køer

Malkekvæg Kødkvæg
Antal besætninger i gns.: 282 KSS Alm. sæd KSS Alm. sæd
Andel af 1. inseminerede påbegyndt med: 51,3 3,8 25,5 19,4
Køernes interval fra kælvning til 1. inseminering 83,3 103,2 87,4 92,9
Køernes ydelse ved 1. Kontrollering kg. F+P 2,68 2,70 2,62 2,57
Køernes gennemsnitlige NTM 2,8 -0,2 -3,0 -3,5
IO56 55,9 62,2 59,2 65,4

Vil du vide mere?