Kvæg

Kvægs Priser i 2022

SEGES har fastlagt nedenstående priser for 2022. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. Nye ydelser indlægges løbende på prislisten.

Nye ydelser indlægges løbende på prislisten.

Se prisliste "Analyser ved Kvægbrugets Forsøgslaboratorium"
LINK: Priser Kvægbrugets ForsøgsLaboratorium (KFL) 2022

SEGES Kvægdatabasebidrag for bedrifter i ydelseskontrollen

SEGES opkræver 38,90 kr. pr. årsko / årsged i Kvægdatabase bidrag for dyr som er med i ydelses-kontrol. Dette beløb har tidligere været opkrævet af RYK på vegne af SEGES, men fra 2022 vil det blive opkrævet af SEGES månedsvis.

SEGES Kvægdatabasebidrag for mælkeleverende bedrifter udenfor ydelseskontrollen

Mælkeleverende bedrifter udenfor ydelseskontrol der anvender DMS, opkræves 325 kr. pr. bedrift samt 30,50 kr. pr. årsko i Kvægdatabase bidrag. Opkrævningen foretages månedsvis.

Fåre- og gederegistrering

  Får  Geder 
Grundbeløb pr. besætning, kr.   274,00  274,00
 Moderdyr, kr./stk. (max 100 dyr)
 20,90  20,90
 Øvrige dyr, kr./stk.  7,00  7,00

Kødkvægsregistrering

SEGES opkræver 325 kr. pr. besætning samt 28,50 kr. pr. årsko. Der opkræves kvartalsvis.

Øremærker

Se "Mærker og priser på øremærker"
LINK: https://www.oeremaerker.dk/

DMS

DMS indeholder værktøjer til styring og optimering på kvægbedriften. I løbet af 2022 udvides DMS med EasyCow, som erstatter BoviSoft. Prisen for DMS er derfor reguleret ud fra at EasyCow erstatter BoviSoft medio 2022 og indgår som en del af DMS-abonnementet.

DMS-priser, landmænd

Købspris   2.000 kr.
Fast årligt beløb pr. ejer   2.084 kr.
Årligt beløb pr. årsdyr   4,75 kr.

BoviSoft

BoviSoft lukker med udgangen af 2022, og medio 2022 er afløseren EasyCow klar. EasyCow bliver en del af DMS-abonnementet, og BoviSoft-abonnementer opkræves derfor ikke efter 1.7.22. EasyCow kan bruges på de nuværende BoviSoft skærme, samt på smartphone og tablet.

BoviSoft-abonnement (Opkræves kun for 1.1.22-30.06.22)
Abonnement pr. måned: 291 kr.
BoviSoft kræver samtidig abonnement på DMS.

DMS-priser, dyrlæger, private rådgivere og grovvarevirksomheder

Købspris pr. bruger  6.000 kr.
Abonnement 426 kr. pr. halvår pr. ejer af landbrugsbedrift.

Abonnementet opkræves pr. praksis/virksomhed (dyrlæger, private rådgivere og grovvare-virksomheder), idet optælling foretages pr. ejer af landbrugsbedrift, hvor DMS er anvendt.
Dyrlæger opkræves ikke for brug af følgende moduler i DMS: Dagligt overblik, Medicinregnskab, Bedriftsoverblik samt Besætningsdiagnose.

Til grovvarevirksomheder kan der stilles en licens til rådighed, hvis de indberetter deres blandinger til NorFor. Licensen må ikke anvendes rådgivningsmæssigt.

DMS priser produktionsrådgivere og VikingDanmark

Produktionsrådgivere: 14.505 kr. pr. rådgiver
VikingDanmark: 4,50 kr. pr. 1. inseminering.

Abonnementet dækker DMS og EasyCow (fra medio 2022) inkl. adgang til programopdateringer og faglig support fra Kundecenter på tlf. 7015 5015. Bidrag til it-drift er inkluderet.
Udtræk til eksterne programmer Hvis en kvægbruger foretager udtræk af data til eksterne landmandsprogrammer, som f.eks. Lely, vil abonnementsprisen for DMS blive forøget med 1,08 kr. pr. dyr pr. eksternt system, der udtrækkes data til.

Webdyr

På www.webdyr.dk kan der indberettes lovpligtige oplysninger om kvæg, får og geder. Bestilling af nye øremærker og erstatningsmærker kan også ske fra Webdyr. Desuden kan der udskrives en dyreliste. Det er gratis at anvende Webdyr.

WebdyrPlus

I denne udvidede udgave, kan der indberettes løbning, inseminering, vejning, farve og hornstatus samt udskrives vejelister, stamtavler, slagteresultater, besætningsoversigt, nøgletal, kødkvægskåringer, forventede kælvninger m.m.

For WebdyrPlus opkræves en oprettelsesafgift på 300 kr.

Abonnement kvæg:

 • Besætninger med færre end 50 dyr: 495 kr. pr. år
 • Besætninger med 50 dyr eller flere: 495 kr. pr. år + 4,50 kr. pr. dyr ud over 50 dyr.

Abonnement får og geder:

 • Besætninger med færre end 50 dyr: 495 kr. pr. år
 • Besætninger med 50 dyr eller flere: 495 kr. pr. år + 4,50 kr. pr. moderdyr ud over 50 moderdyr, dog maks. 150 moderdyr.

Ovenstående abonnementer dækker adgang til programopdateringer og faglig support fra Kundecenter på tlf. 7015 5015.

Udskrifter – sendt pr. brev

Prisen på udskrifter er fastsat således, at papirprisen er indregnet i den øreafgift, der betales for udskrifter bestilt til forsendelse fra IBM.

SEGES Kvæg priser:

 • Staldtavler 89 øre pr. dyr
 • Fodertavler 89 øre pr. dyr
 • Stamtavler til malkekvæg 89 øre pr. dyr
 • Stamtavler til kødkvæg 12,70 kr. pr. dyr (aftalt pris)
 • Alle øvrige udskrifter 60 øre pr. dyr udtrukket som grundlag for udskriften
 • SMS-udsendelse 1,00 kr.

Vejledning vedrørende webservice

Det koster 12.000 kr. i opstartsgebyr for at koble sig på webservice interface til Kvægdatabasen. Heri er inkluderet en basal service på 5 timer. Support herudover faktureres efter timeforbrug med 1050 kr./påbegyndt time.

Kontorservice

Pris aftales i henhold til omfang.

Bestilte udskrifter hos SEGES

Dyrskueudtræk 1.461 kr.
Afkomsliste 481 kr.

Kundeservice

Følgende arbejdsopgaver faktureres p.t. med 88 kr. pr. påbegyndt 10 min. Der tages forbehold for revision af listen i takt med indhøstet erfaring vedrørende arbejdsopgaverne:

 1. Telefonisk henvendelse vedrørende manglende registrering
 2. Diverse vedrørende ydelseskontrol
 3. Vejledning til registrering af dyr
 4. Hjælp til OSR
 5. Tastning af vejedata/mærkedata mv.
 6. Tastning af løbedata/navne/farve mv.
 7. Ejerskifte i CHR
 8. Hjælp/hotline til tastning i landbrugsindberetning
 9. Indberetning af Fødevarekædeoplysninger
 10. Indberetning af græsningsarealer
 11. Indberettet/bestilt skema til landbrugsindberetning
 12. Oprettelse/ændring i CHR
 13. Rettelse af antal dyr i CHR
 14. Ændring af dyrlæge i CHR
 15. Ændring af forsendelsesadresse, kontakt CHR
 16. Tastning af sygdomskoder
 17. Vejledning vedrørende pas/dokumenter
 18. Hjælp til registrering
 19. Hjælp til udredning af afstamningsfejl (88 kr./dyr)

Stambogsføring

Registrering af importsæd, DNA-mikrosatellit  708 kr.
Registrering af importsæd, SNP  641 kr.
Registrering af importeret dyr  641 kr.
Registrering af udenlandske embryoner (pr. nyt dyr#)  641 kr.
Registrering af stambogsnr, danske tyre  641 kr.
Indlæsning af udenlandske SNP-filer  227 kr.
Udskrivning af SNP til fil  227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), kødkvæg  227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), malkekvæg  227 kr.*
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), sæd  227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), embryon  227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat) - efterbestilling 450 kr.
Udskrivning af Id-kort  50 kr.
6-leddet eksportstamtavle, pr. dyr der udtrækkes  227 kr.
Annullering af eksportstamtavle 50 kr.
Salgsmateriale med firkantet stempel  50 kr.
Special dokumentation inkl. stempel  295 kr.

* Hvis man selv indtaster bestilling af eksportstamtavler, opnås rabat på 20 kr. pr. stk.
# Prisen er pr. mor og/eller far der skal oprettes i kvægdatabasen.

Bedømmelse

Kåringskursus (alle racer)  3.060 kr.
Bedømmelse, 1. kalvs malkeko*/stk.  36 kr.
Bedømmelse, 2. kalvs malkeko** og øvrige/stk.  36 kr.
Besøgsafgift, malkekvæg/besætning  120 kr.
Besøgsafgift, kødkvæg/besætning  720 kr.
Bedømmelse kødkvæg, besætning, pr. dyr  85 kr.
Bedømmelse, kødkvæg, enkeltdyr/stk.  500 kr.
Bedømmelse døtre, tilmeldte tyre  250 kr.

*Kvf. døtregruppe og højindeksdyr betales af VikingDanmark
** Højindeksdyr betales af VikingDanmark.

Beregning af avlsværdital for hundyr efter importtyre (fødte kalve)

9,18 kr./dyr

Beregning af avlsværdital for hundyr efter importtyre (forbrugte sæddoser)

2,75 kr. pr. sæddose.

Maedi-Visna vedrørende får og geder

Pr. ekspedition  230 kr.
Importsager  1.400 kr.
Inddragelse af ankeudvalg  735 kr.

Porto

Det koster 50 kr. i fakturagebyr at modtage en faktura på papir fra SEGES. Hvis du er tilmeldt elektronisk faktura, opkræves der ikke noget fakturagebyr.

Ret til ændringer forbeholdes.

Vil du vide mere?