Kvæg

Kvægs Priser i 2023

SEGES Innovation har fastlagt nedenstående priser for 2023. Nye ydelser fremgår løbende af prislisten

DMS

DMS indeholder værktøjer til styring og optimering på kvægbedriften. Abonnementet dækker DMS og EasyCow inkl. adgang til programopdateringer og faglig support fra Kundecenter på tlf. 7015 5015.

DMS-priser, landmænd

Købspris   2.000 kr.
Fast årligt beløb pr. ejer   2.450 kr.
Årligt beløb pr. årsdyr   5,41 kr.

DMS-priser, dyrlæger, private rådgivere og grovvarevirksomheder

Købspris pr. bruger    6.000 kr.
Abonnement        469 kr. pr. halvår pr. ejer af landbrugsbedrift.

Abonnementet opkræves pr. praksis/virksomhed (dyrlæger, private rådgivere og grovvare-virksomheder), idet optælling foretages pr. ejer af landbrugsbedrift, hvor DMS er anvendt.
Dyrlæger opkræves ikke for brug af følgende moduler i DMS: Dagligt overblik, Medicinregnskab, Bedriftsoverblik samt Besætningsdiagnose.

Til grovvarevirksomheder kan der stilles en licens til rådighed, hvis de indberetter deres blandinger til NorFor. Licensen må ikke anvendes rådgivningsmæssigt.

DMS priser produktionsrådgivere

Produktionsrådgivere:    15.955 kr. pr. rådgiver

Abonnementet dækker DMS og EasyCow inkl. adgang til programopdateringer og faglig support fra Kundecenter på tlf. 7015 5015. Bidrag til it-drift er inkluderet.

Udtræk til eksterne programmer

Hvis en kvægbruger foretager udtræk af data til eksterne landmandsprogrammer, som f.eks. Lely, vil abonnementsprisen for DMS blive forøget med 1,30 kr. pr. dyr pr. eksternt system, der udtrækkes data til.

Kalveformidlerløsningen

Et program til kalveformidlere, der sikrer færre afregninger, samt fair afregning for både mælkeproducent og slagtekalveproducent. Opkrævning foretages kvartalsvis.

Købspris:            10.000 kr.
Kvartal beløb pr. omsat kalv.         2,25 kr.

Webdyr

På www.webdyr.dk kan der indberettes lovpligtige oplysninger om kvæg, får og geder. Bestilling af nye øremærker og erstatningsmærker kan også ske fra Webdyr. Desuden kan der udskrives en dyreliste. Det er gratis at anvende Webdyr.

WebdyrPlus

I denne udvidede udgave, kan der indberettes løbning, inseminering, vejning, farve og hornstatus samt udskrives vejelister, stamtavler, slagteresultater, besætningsoversigt, nøgletal, kødkvægskåringer, forventede kælvninger m.m.

Købspris     300 kr.

Abonnement kvæg:

 • Besætninger med færre end 50 dyr: 525 kr. pr. år
 • Besætninger med 50 dyr eller flere: 525 kr. pr. år + 4,64 kr. pr. dyr ud over 50 dyr.

Abonnement får og geder:

 • Besætninger med færre end 50 dyr: 525 kr. pr. år
 • Besætninger med 50 dyr eller flere: 525 kr. pr. år + 4,64 kr. pr. moderdyr ud over 50 moderdyr, dog maks. 150 moderdyr.

WebdyrPlus-abonnementet dækker adgang til programopdateringer og faglig support fra
Kundecenter på tlf. 7015 5015.

Udskrifter – printet og sendt

Staldtavler            1,03 kr. pr. dyr
Fodertavler            1,03 kr. pr. dyr
Stamtavler til malkekvæg            1,03 kr. pr. dyr
Stamtavler til kødkvæg            12,70 kr. pr. dyr (aftalt pris)
Alle øvrige udskrifter        70 øre pr. dyr udtrukket som grundlag for udskriften
SMS-udsendelse            1,25 kr.

Portoprisen udregnes efter mængden af antal udskrifter.

Vejledning vedrørende webservice

Det koster 15.000 kr. i opstartsgebyr for at koble sig på webservice interface til Kvægdatabasen. Heri er inkluderet en basal service på 5 timer. Support herudover faktureres efter timeforbrug med 1.540 kr./påbegyndt time.

Kontorservice

Pris aftales i henhold til omfang.

Fåre- og gederegistrering


Får Geder
Grundbeløb pr. besætning, kr. 274,00 274,00
Moderdyr, kr./stk. 20,90 20,90
(max 100 dyr)
Øvrige dyr, kr./stk. 7,00 7,00

Kundeservice

Følgende arbejdsopgaver faktureres med 96 kr. pr. påbegyndt 10 min. Der tages forbehold for revision af listen i takt med indhøstet erfaring vedrørende arbejdsopgaverne:

 • Telefonisk henvendelse vedrørende manglende registrering
 • Diverse vedrørende ydelseskontrol
 • Vejledning til registrering af dyr
 • Hjælp til OSR
 • Tastning af vejedata/mærkedata mv.
 • Tastning af løbedata/navne/farve mv.
 • Ejerskifte i CHR
 • Hjælp/hotline til tastning i landbrugsindberetning
 • Indberetning af Fødevarekædeoplysninger
 • Indberetning af græsningsarealer
 • Indberettet/bestilt skema til landbrugsindberetning
 • Oprettelse/ændring i CHR
 • Rettelse af antal dyr i CHR
 • Ændring af dyrlæge i CHR
 • Ændring af forsendelsesadresse, kontakt CHR
 • Tastning af sygdomskoder
 • Vejledning vedrørende pas/dokumenter
 • Hjælp til registrering
 • Hjælp til udredning af afstamningsfejl
 • Bestilling af stambogsnummer
 • Hjælp til bestilling af genomisk test
 • Bestilling af staldblok (96 kr. pr. blok)
 • Bestilling af udskrifter
 • Hjælp til bestilling af øremærker og erstatningsøremærker

Stambogsføring

Registrering af importsæd, 700 kr.
Registrering af importeret dyr 700 kr.
Registrering af udenlandske embryoner (pr. nyt dyr#) 700 kr.
Registrering af stambogsnr, danske tyre 700 kr.
Indlæsning af udenlandske SNP-filer 227 kr.
Udskrivning af SNP til fil 227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), kødkvæg 227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), malkekvæg 227 kr.*
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), sæd 227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), embryon 227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), erstatning 227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat) - efterbestilling 450 kr.
Udskrivning af Id-kort (danske dyr) 60 kr.
Udskrivning af Id-kort (udenlandske dyr) 120 kr.
6-leddet eksportstamtavle, pr. dyr der udtrækkes 227 kr.
Annullering af eksportcertifikat 60 kr.   
Salgsmateriale med firkantet stempel (danske dyr) 60 kr.
Salgsmateriale med firkantet stempel (udenlandske dyr) 120 kr.
 Special dokumentation inkl. stempel 350 kr. 

* Hvis man selv indtaster bestilling af eksportstamtavler, opnås rabat på 20 kr. pr. stk.
# Prisen er pr. mor og/eller far der skal oprettes i kvægdatabasen.

Bedømmelse

Kåringskursus (alle racer) 4.000 kr.
Bedømmelse, 1. kalvs malkeko*/stk. 37 kr.
Bedømmelse, 2. kalvs malkeko** og øvrige/stk. 37 kr.
Besøgsafgift, malkekvæg/besætning 120 kr.
Besøgsafgift, kødkvæg/besætning 740 kr.
Bedømmelse kødkvæg, besætning, pr. dyr 90 kr.
Bedømmelse, kødkvæg, enkeltdyr/stk. 520 kr.
Bedømmelse døtre, tilmeldte tyre 270 kr.

*Kvf. døtregruppe og højindeksdyr betales af VikingDanmark
** Højindeksdyr betales af VikingDanmark.   

Beregning af avlsværdital for hundyr efter importtyre (fødte kalve)               9,36 kr./dyr
Beregning af avlsværdital for hundyr efter importtyre (forbrugte sæddoser)  2,80 kr. pr. sæddose.

Bestilte udskrifter hos SEGES

Dyrskueudtræk                       1.490,22 kr.
Afkomsliste        490,62 kr.
Liste med gns. Insemineringsalder for kvier / pr tyr        490,62 kr.
Liste med gns. Drægtighedslængde / pr. tyr.        490,62 kr.
Udtræk af Jerseyandele / besætning        490,62 kr.
Udtræk af andel af afkom efter hhv. X- og Y- sorteret sæd / besætning    490,62 kr.

Maedi-Visna vedrørende får og geder

Pr. ekspedition        300 kr.
Importsager        1.750 kr.
Inddragelse af ankeudvalg    1.000 kr.

Opkrævning SEGES Innovation P/S foretager på vegne af Landbrug & Fødevarer

L&F Kobidrag - Kvægdatabase for mælkeleverende bedrifter.

L&F opkræver 38,90 kr. pr. årsko / årsged i Kobidrag for dyr på mælkeleverende bedrifter, som anvender DMS og/eller er med i ydelseskontrol. Opkrævningen foretages månedsvis.

Kødkvægsregistrering

L&F opkræver årligt 325 kr. pr. besætning samt 28,50 kr. pr. årsko. Der opkræves kvartalsvis.

Opkrævning SEGES Innovation P/S foretager på vegne af Dansk Kødkvæg

Dansk Kødkvæg opkræver årligt de ammekvægsbesætninger der er registreret som avlsbesætning, et besætningsbidrag på 98 kr. pr. besætning og et ammeko-bidrag på 13 kr. pr. ko.
Der opkræves kvartalsvis.

Gebyr for papirfaktura

Det koster 50 kr. i papirfakturagebyr at modtage en faktura på papir fra SEGES.
Hvis du er tilmeldt elektronisk faktura, opkræves der ikke noget papirfakturagebyr.

Se prisliste "Analyser ved Kvægbrugets Forsøgslaboratorium"

LINK: Priser Kvægbrugets ForsøgsLaboratorium (KFL) 2023

Vil du vide mere?