Kvæg

Kvægs priser i 2024

SEGES Innovation har fastlagt nedenstående priser for 2024. Nye ydelser fremgår løbende af prislisten

DMS

DMS indeholder værktøjer til styring og optimering på kvægbedriften. Abonnementet dækker DMS og EasyCow inkl. adgang til programopdateringer og faglig support fra Kundecenter på tlf. 7015 5015.

DMS-priser, landmænd

Købspris: 2.000 kr.
Fast årligt beløb pr. ejer: 2.597 kr.
Årligt beløb pr. årsdyr: 5,73 kr.

DMS-priser, dyrlæger, private rådgivere og grovvarevirksomheder

Købspris, nyt firma: 6.000 kr.
Abonnement: 497 kr. pr. halvår pr. ejer af landbrugsbedrift.

Abonnementet opkræves pr. praksis/virksomhed (dyrlæger, private rådgivere og grovvare- virksomheder), idet optælling foretages pr. ejer af landbrugsbedrift, hvor DMS er anvendt. Abonnementer der ikke har været anvendt foregående 12 mdr. lukkes automatisk og uden varsel. Nye brugere, genåbning og flytning af abonnementer faktureres med 1000 kr. pr bruger.

Dyrlæger opkræves ikke for brug af følgende moduler i DMS Medicinregnskab, Bedriftsoverblik samt Besætningsdiagnose.

DMS-priser produktionsrådgivere

Produktionsrådgivere: 16.912 kr. pr. rådgiver

Abonnementet dækker DMS og EasyCow inkl. adgang til programopdateringer og faglig support fra Kundecenter på tlf. 7015 5015. Bidrag til it-drift er inkluderet.

Udtræk til eksterne programmer

Hvis en kvægbruger foretager udtræk af data til eksterne landmandsprogrammer, som f.eks. Lely, vil abonnementsprisen for DMS blive forøget med 1,38 kr. pr. dyr pr. eksternt system, der udtrækkes data til.

Kalveformidlerløsningen

Et program til kalveformidlere, der sikrer færre afregninger, samt fair afregning for både mælkeproducent og slagtekalveproducent. Opkrævning foretages kvartalsvis.

Købspris: 10.000 kr.
Kvartal beløb pr. omsat kalv.: 2,39 kr.

Webdyr

www.webdyr.dk kan der indberettes lovpligtige oplysninger om kvæg, får og geder. Bestilling af nye øremærker og erstatningsmærker kan også ske fra Webdyr. Desuden kan der udskrives en dyreliste. Det er gratis at anvende Webdyr.

WebdyrPlus

I denne udvidede udgave, kan der indberettes løbning, inseminering, vejning, farve og hornstatus samt udskrives vejelister, stamtavler, slagteresultater, besætningsoversigt, nøgletal, kødkvægskåringer, forventede kælvninger m.m.

Købspris: 300 kr.

Abonnement kvæg:

 • Besætninger med færre end 50 dyr: 546 kr. pr. år
 • Besætninger med 50 dyr eller flere: 546 kr. pr. år + 4,83 kr. pr. dyr ud over 50 dyr.

Abonnement får og geder:

 • Besætninger med færre end 50 dyr: 546 kr. pr. år
 • Besætninger med 50 dyr eller flere: 546 kr. pr. år + 4,83kr. pr. moderdyr ud over 50 moderdyr, dog maks. 150 moderdyr.

WebdyrPlus-abonnementet dækker adgang til programopdateringer og faglig support fra Kundecenter på tlf. 7015 5015.

Udskrifter – printet og sendt

Staldtavler: 1,09 kr. pr. dyr
Fodertavler: 1,09 kr. pr. dyr
Stamtavler til malkekvæg: 1,09 kr. pr. dyr
Stamtavler til kødkvæg: 12,70 kr. pr. dyr (aftalt pris)
Alle øvrige udskrifter: 74 øre pr. dyr udtrukket som grundlag for udskriften
SMS-udsendelse: 1,33 kr.

Portoprisen udregnes efter mængden af antal udskrifter.

Vejledning vedrørende webservice

Det koster 20.000 kr. i opstartsgebyr for at koble sig på webservice interface til Kvægdatabasen. Heri er inkluderet en basal service på 5 timer. Support herudover faktureres efter timeforbrug med 1.600 kr./påbegyndt time.

Kontorservice

Pris aftales i henhold til omfang.

Fåre- og gederegistrering


Får Geder
Grundbeløb pr. besætning, kr. 274,00 274,00
Moderdyr, kr./stk. 20,90 20,90
(max 100 dyr)
Øvrige dyr, kr./stk. 7,00 7,00

Kundeservice

Følgende arbejdsopgaver faktureres med 102 kr. pr. påbegyndt 10 min. Der tages forbehold for revision af listen i takt med indhøstet erfaring vedrørende arbejdsopgaverne:

 • Telefonisk henvendelse vedrørende manglende registrering
 • Diverse vedrørende ydelseskontrol
 • Vejledning til registrering af dyr
 • Hjælp til OSR
 • Tastning af vejedata/mærkedata mv.
 • Tastning af løbedata/navne/farve mv.
 • Ejerskifte i CHR
 • Hjælp/hotline til tastning i landbrugsindberetning
 • Indberetning af Fødevarekædeoplysninger
 • Indberetning af græsningsarealer
 • Indberettet/bestilt skema til landbrugsindberetning
 • Oprettelse/ændring i CHR
 • Rettelse af antal dyr i CHR
 • Ændring af dyrlæge i CHR
 • Ændring af forsendelsesadresse, kontakt CHR
 • Tastning af sygdomskoder
 • Vejledning vedrørende pas/dokumenter
 • Hjælp til registrering
 • Hjælp til udredning af afstamningsfejl
 • Bestilling af stambogsnummer
 • Hjælp til bestilling af genomisk test
 • Bestilling af staldblok - 102 kr. pr. blok
 • Bestilling af udskrifter
 • Efterfølgende udskrifter – 6 kr. pr. stk.
 • Hjælp til bestilling af øremærker og erstatningsøremærker.

Stambogsføring

Registrering af importsæd: 725 kr.
Registrering af importeret dyr: 725 kr.
Registrering af udenlandske embryoner (pr. nyt dyr#): 725 kr.
Registrering af stambogsnr, danske tyre: 725 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), kødkvæg: 227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), malkekvæg: 227 kr.*
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), sæd: 227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), embryon: 227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat), erstatning: 227 kr.
Zootechnichal certificate (Eksportcertifikat) - efterbestilling: 450 kr.
Udskrivning af Id-kort (danske dyr): 60 kr.
Udskrivning af Id-kort (udenlandske dyr): 120 kr.
Annullering af eksportcertifikat: 60 kr.
Salgsmateriale med firkantet stempel (danske dyr): 75 kr.
Salgsmateriale med firkantet stempel (udenlandske dyr): 120 kr.
Special dokumentation inkl. stempel: 450 kr.

* Hvis man selv indtaster bestilling af eksportstamtavler, opnås rabat på 20 kr. pr. stk.
# Prisen er pr. mor og/eller far der skal oprettes i kvægdatabasen.

Forældreskabsadministration

Indlæsning af udenlandske SNP-fil i GenoEX-format: 275 kr.
Udskrivning af forældreskabs SNP-fil GenoEX-format: 275 kr.
Indlæsning af SNP-fil i andet format: 450 kr.
Udskrivning af forældreskabs SNP-fil andet format: 450 kr.

DNA mikrosatelit analyse - kontakt stambogskontoret på stambogkvaeg@seges.dk for priser og hjælp.

Embryoregistrering

Registrering af ET-skylning: 100 kr.
Registrering af ilægning pr. embryon: 25 kr.

Bedømmelse

Kåringskursus (alle racer): 4.100 kr.
Bedømmelse, 1. kalvs malkeko*/stk.: 37 kr.
Bedømmelse, 2. kalvs malkeko** og øvrige/stk.: 37 kr.
Besøgsafgift, malkekvæg/besætning: 120 kr.
Besøgsafgift, kødkvæg/besætning: 800 kr.
Bedømmelse kødkvæg, besætning, pr. dyr: 100 kr.
Bedømmelse, kødkvæg, enkeltdyr/stk.: 550 kr.
Bedømmelse døtre, tilmeldte tyre: 300 kr.

*Kvf. døtregruppe og højindeksdyr betales af VikingDanmark
** Højindeksdyr betales af VikingDanmark.

Beregning af avlsværdital for hundyr efter importtyre (fødte kalve): 9,60 kr./dyr
Beregning af avlsværdital for hundyr efter importtyre (forbrugte sæddoser): 2,90 kr. pr. sæddose.

Bestilte udskrifter hos SEGES Innovation

Dyrskueudtræk: 1.550,00 kr.
Afkomsliste: 500 kr.
Liste med gns. Insemineringsalder for kvier / pr. tyr: 500 kr.
Liste med gns. Drægtighedslængde / pr. tyr.: 500 kr.
Udtræk af Jerseyandele / besætning: 500 kr.
Udtræk af andel af afkom efter hhv. X- og Y- sorteret sæd / besætning: 500 kr.

Maedi-Visna vedrørende får og geder

Pr. ekspedition: 450 kr.
Importsager: 2.000 kr.
Inddragelse af ankeudvalg: 1.500 kr.

Opkrævning SEGES Innovation P/S foretager på vegne af Landbrug & Fødevarer

L&F Kobidrag - Kvægdatabase for mælkeleverende bedrifter.

L&F opkræver 41,20 kr. pr. årsko / årsged i Kobidrag for dyr på mælkeleverende bedrifter, som anvender DMS og/eller er med i ydelseskontrol. Opkrævningen foretages månedsvis.

Kødkvægsregistrering

L&F opkræver årligt 325 kr. pr. besætning samt 28,50 kr. pr. årsko. Der opkræves kvartalsvis.

Opkrævning SEGES Innovation P/S foretager på vegne af Dansk Kødkvæg

Dansk Kødkvæg opkræver årligt de ammekvægsbesætninger der er registreret som avlsbesætning, et besætningsbidrag på 98 kr. pr. besætning og et ammeko-bidrag på 13 kr. pr. ko.

Gebyr for papirfaktura

Det koster 50 kr. i papirfakturagebyr at modtage en faktura på papir fra SEGES. Hvis du er tilmeldt elektronisk faktura, opkræves der ikke noget papirfakturagebyr.

Alle priser er eksklusive moms.

Nye ydelser indlægges løbende på prislisten.

Se prisliste "Analyser ved Kvægbrugets Forsøgslaboratorium"

Priser Kvægbrugets ForsøgsLaboratorium (KFL) 2024

Vil du vide mere?