Planter

Beslutningsstøtteværktøj i CropManager til Septoriabekæmpelse

Med beslutningsstøtteværktøjet "Septoria" i CropManager kan du nemt vurdere risikoen for septoria i dine hvedemarker. Septoriamodellen henter selv data fra dine registreringer i marken.

I Cropmanager.dk findes et let og visuelt simpelt beslutningsstøtteværktøj, der ud fra dine registreringer i marken og vejrdata fra enten DMI eller egen vejrstation, kan vurdere behovet for septoriabekæmpelse i vinterhvede.

Beslutningsstøtteværktøj er et webbaseret værktøj

Til beslutning om bekæmpelse af Septoria anvendes stadig i dag en model med optælling af dage med nedbør, hvor fire dage med nedbør (over 1 mm) fra vækststadie 32 (2 knæ udviklet) udløser en bekæmpelse i modtagelige sorter og 5 dage med nedbør fra vækststadie 37 (faneblad synligt) udløser en bekæmpelse i mindre modtagelige sorter. Denne model anvendes også i Planteværn Online. 
I 2019 lancerede vi beslutningsstøtteværktøj for Septoria i CropMananager.dk, der viser antal sammenhængende timer med bladfugt baseret på oplysninger fra DMI’s vejrstationer. 

Beslutningsstøttemodellen viser ved hjælp af kurver antal sammenhængende timer med bladfugt pr. dag. Når der opnås 20 timers sammenhængende bladfugt i en vinterhvedesort, vil kurven gå i et rødt område, og beslutning om bekæmpelse skal vurderes pga. forhøjet risiko. 

Der vises også en prognose for de kommende dages bladfugt, der kan hjælpe med at beslutte en evt. svampesprøjtning. For de modtagelige sorter fra SortInfo vises den røde risikoperiode fra slutningen af april. Hermed kan bekæmpelse starte fra st. 32. For de mindre modtagelige sorter i modtagelighedsgruppe 1 i SortInfo som f.eks. Informer, KWS Extase, Heerup om Momentum vises den røde risikoperiode først fra midten af maj (15. maj). Hermed angives, at bekæmpelse i de mindre modtagelige sorter først er aktuelt fra st. 37. 

De 20 timers sammenhængende bladfugt er ens for alle modtagelighedsgrupper af sorter. 
Det er muligt at holde musen hen over graferne, der forsvinder ud af diagrammet. Hermed kan de summerede antal timer med bladfugt ses, trods toppunktet er afskåret fra billedet.

I Cropmanager.dk er det nu muligt at følge en beregning for vækststadie i vinterhvede. Det aktuelt beregnede vækststadie kan ses i "Markinformation" lige under "Septoria".

Fugtmodellen er baseret på forsøg

Fugtmodellen har været afprøvet i Landsforsøgene og forsøg ved Aarhus Universitet i 2014-2015 og 2017-2020 samt været testet på historiske data. Se Oversigt over Landsforsøgene i de pågældende år.

Fugtmodellen har været sammenlignet med modellen med antal dage med nedbør i Planteværn Online. Fugtmodellen har ikke klaret sig bedre end Planteværn Online, men på niveau hermed. Fugtmodellen er derfor også et såkaldt ”beslutningsstøtteværktøj”, der kan hjælpe til at vurdere risikoen for angreb. F.eks. vil der også være en risiko, hvis der er flere perioder med f.eks. 17 timers bladfugt. Derudover hentes nedbørsdata ikke direkte i marken, men fra DMI.

Bekæmpelse af septoria med cropmanager


Billede 1: Øverst i dyrkningsjournalbilledet, efter der er klikket på en mark i markplan, ses knappen til ”Septoria”. 

Bekæmpelse af septoria med cropmanagerBillede
2: Den røde risikoperiode angives ved 20 timers bladfugt. De grønne
kasser viser 10 dages beskyttelsesperioder med effektive svampemidler
mod septoria. 

Bekæmpelse af septoria med cropmanagerBillede 3: i øverste højre hjørne i septoriamodellen kan tilvælges tilknyttede vejrstationer 

Egen vejrstation

Det er muligt at tilknytte sin egen lokale vejrstation i CropMananager.dk. Det gælder for både Ranch Vejrstationer og Fieldsense. Hermed opnås et bedre beslutningsstøtteværktøj med lokale vejrdata. 

Under indstillinger i CropManager kan du tilknytte vejrstationen. Det kræver kendskab til din vejrstations forbindelsesnavn og kodeord (Api key). Når vejrstationen er tilknyttet i CropManager, vises vejrstationen i rullemenuen øverst til højre i septoriavarslingen. I Septoria varslingen er vejrdata fra DMI forudvalgt, så for at anvende vejrstationen skal du aktivt vælge den i rullemenuen. Har du flere vejrstationer kan du slå dem til og fra på de enkelte marker. Du kan få vist både DMI vejrdata og din egen vejrstation samtidig. Det kan bestyrke dig i dine beslutninger. Prognosen for de kommende 7 dage beregnes kun ud fra DMI vejrdata. 

I CropManager kræves et dataabonnement på 300 kr. som opstart. Fieldsense har eget abonnementssystem til udveksling af data, mens Ranch vejrstationer gratis flytter data. Læs mere her
Som konsulent kan du også tilknytte en vejrstation, som I har adgang til. Den tilknyttes den enkelte konsulents AgroID. 

Behandling mod septoria udløser en beskyttelsesperiode

Foretages en behandling med et svampemiddel, der i modellen er defineret som effektiv mod Septoria (se tabel 1), vises dette som en 10 dages grøn lukkeperiode, hvor hveden er beskyttet. Det kræver for korrekt visning, at der i FarmTracking/MarkOnline/CropManager registreres udførte svampebehandlinger i marken.

Når den grønne periode afsluttes, er det igen tid at holde øje med bladfugt.
Læs mere om svampebehandling i vinterhvede. 

Midler der giver en grøn lukkeperiode i Septoriamodel1

  • Balaya
  • Propulse
  • Prosaro
  • Viverda
  • Bell
  • Folicur Xpert
  • Proline Xpert
  • Orius Max

1)For effektiv bekæmpelse kræves også en vis dosis af middel. I st. 37-39 er der vigtigt at vælge mest effektive middel og dosis. Dette kan ses i informationsboksen i prognoseværktøjet.

Hvordan udnyttes varslingen for septoria?

Det bliver nu muligt med et let visuelt it-værktøj at få et bedre overblik over, hvornår der er risiko for Septoriasmitte og dermed udføre en svampebehandling. Det bliver også muligt at se de forskellige marker på ejendommene og se forskel på risiko mht. sorter, men også fugt, der på store ejendomme kan variere.

Det er dog vigtigt at understrege, at beslutningsstøtteværktøjet kun er vejledende. 
Der kan for manges vedkommende være stor afstand til en DMI målestation, så det er vigtigt stadig at følge nedbørsforholdene og udviklingen af Septoria i egen mark. Dette vil forbedres med brug af egne vejrstationer. Husk, modellen kan kun hjælpe med at forudsige risiko for Septoriaangreb.

Det er vigtigt stadig at følge sine hvedemarkers udvikling inden for andre sygdomme som eks. rust. 

Sådan får du adgang til værktøjet i CropManager

Beslutningsstøtteværktøjet ”Septoriavarsling” findes i CropManager.dk under Markplan. På markkortet klikkes på en hvedemark. Herefter åbnes markens dyrkningsoplysninger, og øverst i billedet ligger en bjælke med ”Septoria”. Du kan via billeder se, hvordan du kommer derind.

Prognosen indgår i varslingspakken i CropMananager.dk. Har du adgang til MarkOnline, har du også fri adgang til CropMananager.dk. Abonnement på CropMananager.dk kan købes på forsiden. Du anvender dit landmand.dk login. I CropManager kan du yderligere registrere dyrkningsoplysninger for dine marker, se vækstreguleringsprognose for hvede og rug, se jordprøver og biomasse samt meget mere.

Vil du vide mere?