Økologi, Svin

Ofte stillede spørgsmål før omlægning til økologisk svineproduktion

Denne artikel giver svar på de oftest stillede spørgsmål, i forbindelse med omlægning og etablering af økologisk svineproduktion. "10 hurtige spørgsmål og svar"

Økologisk produktion er mere end en konceptproduktion. Det er en driftsform med stadig fokus på bæredygtighed, miljøhensyn og god dyrevelfærd, og derfor i konstant udvikling. Der venter fortsat mange udfordringer, f.eks. 100 procent økologisk fodring, dyrevelfærd og systemudvikling generelt. Som producent er det vigtigt at have lyst til at tage disse faglige udfordringer op.

Som konventionel producent kan man vælge at blive økolog, men man kan også vælge at blive konventionel frilandsproducent. I dag er der - som inden for økologien - en god afsætning af frilandsgrise. Indhent dog altid kontrakt om afsætning - og miljøtilladelse, inden frilands- eller økologisk produktions påbegyndes.

Rådgivning kan være en vigtig støtte i beslutningsprocessen. Rådgivningen bistår med såvel tolkning af reglerne som faglig sparring til udvikling og drift.
Denne artikel omtaler kun et lille udpluk af reglerne. Yderligere information findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside under Økologi.

Ofte stillede spørgsmål om søer

 • Ja. Fra 15. april til 1. november skal alle avlsdyr (også orner) have adgang til afgræsning. Såfremt vejrforhold og dyrenes fysiske kondition tillader det, skal de være på græs i hele perioden (195 dage).

  Ønskes avlsdyrene opstaldet i en periode, skal de have adgang til et (støbt) udendørs areal. Få dages ophold i en løbeafdeling, uden adgang til et (støbt) udendørs areal, er dog tilladt.
  Vær opmærksom på, at Friland A/S har et krav om, at alle faringer skal foregå i hytter på friland (dvs. hele året).

 • Ja, dyr der går på friland, skal gå på arealer, som minimum har været under omlægning i et år, dog kun 6 måneder for visse typer af permanent græs, men der skal søges tilladelse hertil.

 • For at have økologisk status ved slagtning skal slagtesvin være født økologiske.
  Et konventionelt sohold kan omlægges, og udsætterdyr kan slagtes som økologiske efter 6 måneder, medmindre produktionen er omfattet af brancheanbefalingerne.

  Iflg. Brancheanbefalingerne skal alle dyr være født økologiske for at kunne slagtes økologisk.
  Grise født af søer, der er påbegyndt omlægning er økologiske.
  Dvs. at ønskes en igangværende konventionel sobesætning omlagt, skal alle økologiske regler overholdes fra den valgte omlægningsdato.

  Generelt skal indkøbte dyr være økologiske. Såfremt disse ikke kan skaffes, er det muligt at indkøbe konventionelle dyr efter særlige retningslinjer.

  1. Hvis bedriften ikke er udover det 4. omlægnings år, kan en sobesætning etableres ved at indkøbe konventionelle dyr. Dog kun, hvis der ikke tidligere har været økologiske dyr, eller dyr under omlægning til økologi af samme art på bedriften

  2. Hvis der etableres en besætning efter det 4. kalenderår, efter påbegyndt omlægning, må der kun indsættes økologiske dyr. Er det ikke er muligt at skaffe økologisk opdrættede dyr, kan der indsættes ikke-økologiske ungdyr, hvis det er første gang der indsættes dyr af den pågældende art på den økologiske bedrift. Smågrisene skal da veje under 35 kg.
 • Hvis det ikke er muligt at skaffe økologisk opdrættede dyr må der indsættes et antal ikke-økologiske dyr til fornyelse og supplering af besætningen. Ikke-økologiske dyr må kun indsættes til avlsformål. Der må kun indsættes hundyr, der ikke har født, d.v.s. polte og gylte. I løbet af 12 måneder må der indsættes 20 % nye avlsdyr.

  De 20 % beregnes på basis af de seneste 12 måneders antal voksne dyr i besætningen. Ved voksne hundyr forstås dyr, der har født eller er over 12 måneder. Voksne handyr er dyr over 9 måneder.

Ofte stillede spørgsmål om slagtesvin

Øvrige ofte stillede spørgsmål

 • Ja, alle dyr og arealer skal have begyndt omlægning til økologisk produktion inden udgangen af det 4. kalenderår, efter det år, hvor omlægningen er begyndt. Driver man flere ejendomme eller produktionsgrene, er det muligt at opdele disse, som hver især drives økologiske eller konventionelt. Det kræver en fuldstændig adskillelse, både fysisk og regnskabsmæssigt.

 • Nej, ikke for svinebedrifter (i modsætning til kvægbedrifter).
  Alle dyr skal have adgang til grovfoder.

  • Kastration og næseringning er tilladt under forudsætning af, at dyrenes lidelse begrænses mest muligt.
   Ved kastration skal grisene lokalbedøves og smertelindres.
  • Halekupering og slibning af tænder må ikke foretages rutinemæssigt.
  • Det er ikke tilladt at klippe tænder på svin.
  • Behandlinger og opbevaring af medicin, se Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, 2019, afsnit 32