Økonomi og ledelse, Kvæg

Brug viden om mælkens fedtsyresammensætning i mælkeproduktionen

Hvad siger mælkens fedtsyrer om fodring og fodringsbetingede sygdomme, avlen af dyr med færre fodringsrelaterede sygdomme, bedre reproduktion og mælken som råvare? Se hovedkonklusioner, links og hvilke fedtsyrer, der er undersøgt, her.

Mælkens fedtsyresammensætning kan i dag måles med en hurtig og billig metode, og i samarbejde med RYK har SEGES skabt og udnyttet et datasæt med fedtsyresammensætningen i alle prøver fra enkeltkøer i ydelseskontrol i perioden maj 2015 – juni 2017.

 

Både data fra fedtsyregrupper og enkeltfedtsyrer

Som udgangspunkt består datasættet af i alt 11.209.203 enkeltbestemmelser, hvor den aktuelle applikation giver data for fedtsyregrupper og enkelt fedtsyrer, som vist i tabel 1. Det er første gang, der forefindes fedtsyredata på et helt lands malkeko-population.

Tabel.1 Fedtsyregrupper og enkeltfedtsyrer bestemt ved FT-IR (FOSS, Hillerød, Denmark)

Fedtsyregruppe Dansk navn De vigtigste fedtsyrer
SFA Mættede fedtsyrer C4 ? C20
MUFA Monoumættede fedtsyrer C18:1 (C16:1, C14:1)
PUFA Polyumættede fedtsyrer C18:2, C18:3, CLA
SCFA Kortkædede fedtsyrer C4 ? C10
MCFA Mellemkædede fedtsyrer C12 ? C16
LCFA Landkædede fedtsyrer ? C18
TransFA Transfedtsyrer C18:1 trans, CLA
Enkeltfedtsyrer

C14:0 Myristinsyre
C16:0 Palmitinsyre
C18:0 Stearinsyre
C18:1 Oliesyre

På basis af datasættet har SEGES undersøgt, om mælkens fedtsyrer kan bruges til:

  • at overvåge fodring og fodringsbetingede sygdomme
  • at styrke avlen af dyr med færre fodringsrelaterede sygdomme
  • forbedret reproduktion
  • at belyse, om der er sammenhæng mellem fedtsyrer og mælkens teknologiske egenskaber som råvare til mejeriet.

Det aktuelle datasæt består af enkeltanalyser fordelt på besætninger, racer, pariteter og tidspunkter i laktationen.

Fedtsyredata sammenholdt med informationer om køer og besætninger

Til brug i de forskellige analyser er datasættet med fedtsyrer koblet til informationer om dyr og besætninger med hensyn til fodring, genetik, reproduktion og mælkens egenskaber.

Hovedresultaterne fra aktiviteterne i undersøgelsen er som følger:

Emneord

Vil du vide mere?