Kvæg

Fælles indsats skal forbedre smittebeskyttelsen på kvægbedrifterne

En række spillere i kvægbranchen gik i 2022 sammen om at gøre en indsats for at forbedre smittebeskyttelsen i de danske kvægbesætninger. Indsatsen kaldes TAG SMITTEN VED HORNENE.

Tag smitten ved hornene er et samarbejde mellem CowVetConsult, Den Danske Dyrlægeforening, DLBR, Landbrug & Fødevarer, SEGES Innovation og Viking Danmark.

Det er alle organisationer, hvis medarbejdere har deres daglig gang i landets kvægstalde, og som derfor ved, at smittebeskyttelsen på kvægbedrifterne kan forbedres. 
Samtidig viser en undersøgelse, foretaget af SEGES Innovation, at mange kvæglandmænd efterlyser enkle råd til bedre smittebeskyttelse.

Viser vejen til bedre smittebeskyttelse

Formålet med TAG SMITTEN VED HORNENE er at vise landmændene vejen til bedre smittebeskyttelse på den enkelte bedrift. Indsatsen skal blandt andet være med til at nå branchens mål om at udrydde Salmonella Dublin, men også løfte smittebeskyttelsen generelt på bedrifterne. Der sættes fokus på enkle løsninger, som ofte kan have stor effekt.

Indsatsen spiller på mange tangenter. Organisationerne bag griber i egen barm og giver bl.a. inseminører, rådgivere, dyrlæger m.fl. et brush up på det korrekte smittebeskyttende besøg. 
Derudover formidles der massivt til landmænd via diverse medier og platforme. 

Vil du vide mere?