Goldkøer SKAL fodres restriktivt

Goldkøer skal fodres restriktivt på et lavt foderniveau. Det siger de fleste anerkendte forskere inden for goldkøernes ernæring.Hvis man kun har én goldkogruppe eller goldkoration, er anbefalingen at ramme et energiniveau, der er
10 pct. over gennemsnitsbehovet for hele goldperioden, altså 7,5 FE, eller ca. 60 MJ NEL i NorFor.
Foto: Niels Bastian Kristensen.

Energibehovet hos goldkøer er meget lavt i forhold til, hvor meget foder goldkøerne kan optage. De har ikke brug for mere end ca. syv FE, eller 55 MJ NEL i NorFor. Derfor kræver det stram styring at holde energiniveauet nede.

Men det kan godt betale sig at holde foderniveauet nede hos goldkøerne. For goldkøer reagerer på et højt foderniveau på helt samme måde som fede køer. Også selv om de ikke er fede. Det vil sige øget risiko for ketose, reduceret foderoptagelse efter kælvning, nedsat reproduktionsresultat, større fedtmobilisering og fedtlever.

En lang række forsøg de seneste 10-15 år har vist, at det absolut vigtigste for at bringe en ko sikkert gennem overgangsperioden fra gold til lakterende, er at undgå en nedgang i foderoptagelsen frem mod kælvning. Og et lavt foderniveau har vist sig netop at reducere eller fjerne den nedgang, vi ellers ser i de sidste dage før kælvning.

Derfor lyder anbefalingen på at dække goldkoens energibehov i goldperioden og ikke ret meget mere. 

Den optimale opskrift
Hvis der ikke kan fodres restriktivt til hver enkelt ko, skal der laves en ration, der opfylder kravet til det vi kalder ’kontrolleret fodring’, gennem hele goldperioden. Det vil typisk være en ration, der fylder vældig meget, og har lav energikoncentration. Hvis man kun har én goldkogruppe eller goldkoration, er anbefalingen at ramme et energiniveau, der er 10 pct. over gennemsnitsbehovet for hele goldperioden, altså 7,5 FE eller ca. 60 MJ NEL i NorFor.

Den optimale lavenergiration bør indeholde de fodermidler, der hovedsageligt anvendes efter kælvning, men kraftigt fortyndet med halm eller meget tungt fordøjeligt grovfoder. Som tommelfingerregel kan man sige en tredjedel majsensilage, en tredjedel skal nok være halm, og resten kan fordele sig på hø eller græsensilage samt de fodermidler, der skal indgå efter kælvning. Dog således, at der samtidig opnås et tilstrækkeligt niveau af protein og mineraler. 

Forsnittet hvedehalm
Som fortynding anbefales hvedehalm, som bør være snittet i forvejen. Det skyldes, at det netop med snittet hvedehalm, er lettest at lave en ration, som køerne ikke kan sortere i. Hvis rationen bliver for tør, bør man tilsætte vand, da sortering skal undgås for at undgå, at de stærkeste køer bliver overforsynet. Med så meget halm i rationen er det meget nødvendigt at være kritisk i sit halmvalg.

De dårlige kvaliteter af halm, vi kan forvente efter den problematiske høst, må ikke anvendes til goldkøerne.

 

Artiklen har været bragt i Kvæg Nyt nr. 17, 2011