Kvæg, Økonomi og ledelse

Opdatering af kødkvægstillæg i DMS Afregningsmodul

1. februar 2024 justeres kødkvægstillæg i DMS Afregningsmodulet, på baggrund af opdaterede prisforudsætninger og produktionsresultater.

Foderpriser, er som noget nyt, justeret ud fra en ny prismodel, som er udviklet i Virksomhedsøkonomi i SEGES Innovation. Modellen tager udgangspunkt i prisændringer fra Farmtal Online. De beregnede prisændringer fra seneste opdatering til nu, er anvendt til index-regulering af de foderpriser for hhv. Dansk Kalv, ungtyre og store kvier, som blev anvendt ved seneste opdateringen. 

På baggrund af beregninger med den nye prismodel er foderprisen reduceret med 5,3 %-5,8 %. Udover fald i foderpriser er slagte-noteringerne også faldet med ca. 8 %. Slagtepræmie er denne gang ændret fra 900-950 kr. 

Alt i alt betyder disse ændringer, at prisforskellen mellem de mest og mindst effektive kalve reduceres. I forhold til seneste opdatering falder krydsningstyrekalve efter stor morrace på ca. 83-93 kr., mens krydsningstyrekalve med JER mor falder 41 kr. For krydsningskvierne er ændringer mindre fra -37 til -22 kr., når mor er stor race, mens krydsningskvier med JER mor stiger 30 kr.

Produktionsresultaterne, beregnet på kalve født for 2-5 år siden, for de enkelte kategorier er ret stabile, hvor i alt næsten 310.000 kalve indgår i datagrundlaget bag beregningerne. Ca. 1/3 af kalvene i Dansk Kalv gruppen er krydsningskalve. Denne andel er dog stigende. Særligt er der kommet en del flere afkom efter AAN-tyre med, og de udgør nu 6,2 % af krydsningstyrekalvene tillagt på HOL mødre, mod kun 3,0 % i ved seneste opdatering.

Vil du vide mere?