Heste

Husk sælgererklæring, når din hest skifter ejer

Siden 1. januar 2010 har det været lovpligtigt at registrere ejerskifte på heste.
Det er købers ansvar, at omregistreringen finder sted inden for en frist på 7 dage fra handlens indgåelse.

Ud over den rent lovpligtige del, anvendes ejeroplysningerne også i forbindelse med f.eks. tilmeldelse til kåringer og kommunikation i forbindelse med reproduktion, lige som Dansk Ride Forbund kræver opdateret ejerregistrering i forbindelse med registrering af konkurrenceheste.

Sådan opdateres ejerforhold af heste

Der er forskellige forhold, der gør sig gældende når du skal opdatere ejerforholdet på din hest.

Heste med pas/stamtavle udstedt af SEGES Heste (dog ikke islændere):

1. Hvor hestepas ikke er udstedt:

Indsendelse af sælgererklæring, underskrevet af køber og sælger, sammen med følanmeldelsen.

2. Hvor hestepas er udstedt:

Indsendelse af originalt ejercertifikat med sælgers underskrift. Hvis sælger ikke har underskrevet på certifikatet, vedlægges sælgererklæring eller kopi af købekontrakt, underskrevet af køber og sælger.

Er din hest islænder, OX-araber, trav- eller galophest

Islændere, oxarabere, trav- eller galopheste ejerskiftes hos de respektive avlsforbund. Hvis hesten starter stævner under DRF eller indgår i avlen i forbund, der stambogsfører hos SEGES Heste, sendes dokumentation for ejerskiftet efterfølgende hertil. Registreringen sker uden beregning.

For heste med udenlandske pas/stamtavler kan ejerforhold opdateres på to måder:

1. Hesten ejerregistreres hos SEGES Heste. De originale papirer indsendes sammen med dokumentation for ejerskab. Der udskrives en bekræftelse på de registrerede ejerforhold, der returneres sammen med de originale papirer samt kvittering for betaling af ejerskifte (link til netbutikken findes nedenfor). .

2. Hesten ejerskiftes hos det forbund i udlandet, der har udstedt hestens pas. Herefter fremsendes dokumentation for ejerskiftet (kopi af de relevante sider i pas/ejercertifikat) til SEGES, Heste, som opdaterer hestedatabasen. Opdateringen sker uden beregning under forudsætning af at hesten allerede er oprettet i hestedatabasen.

Hvad koster registrering af ejerskifte for heste

For priser se nedenstående link til netbutikken. 

Under menupunktet "Heste" vælges der undermenu efter hvilket pas hesten har.

Efter betalingen er godkendt, vil du modtage en faktura/kvittering sammen med et værdibevis på e-mail.

Ejercertifikatet sendes til SEGES Heste sammen med det udprintede værdibevis. 

Vil du vide mere?