Kvæg

Små hop i lave salmonellaværdier

Små ændringer i salmonellaværdier skyldes sandsynligvis at der er taget et nyt reagens i brug på Eurofins Laboratorium.

Nogle mælkeproducenter, der i lang tid har haft meget lave værdier for salmonella i tankmælken, har oplevet en lille stigning i værdierne ved de seneste målinger. Det kan være, at værdierne traditionelt har ligget på 0-1, og pludseligt er de steget nogle enheder. Det skyldes med stor sandsynlighed ikke, at besætningen er blevet ramt af salmonella, men derimod, at der er taget et nyt reagens i brug til analysen på Eurofins Laboratorium. 

Analysen, som anvendes til måling af antistoffer mod Salmonella Dublin i mælk og blod, er i sin tid udviklet af DTU, der også leverer en vigtig ingrediens til testen. Denne ingrediens, der bruges i meget små mængder, var sluppet op, og en ny portion skulle fremstilles. Den nye ingrediens reagerer en lille smule anderledes i det helt lave måle-område, hvilket ikke har betydning for placering af besætningerne i de forskellige salmonellaniveauer, og heller ikke bør give anledning til utryghed omkring resultatet for dem, der har oplevet det lille hop i værdierne. 

Der er lavet grundige parallelle tests med det gamle og nye reagens, inden det nye blev taget i brug. Det er vigtigt, at vi stadig kan stole på de grænseværdier, der ligger til grund for inddelingen af besætningerne i niveauer, og ligeledes de tegn i værdierne på mulig infektion, man skal holde øje med som landmand.

Hvis du har spørgsmål til værdierne, så kontakt gerne SEGES Innovation, Lene Trier, ltr@seges.dk, tlf. 8740 5237.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af