Nye anbefalinger til stalde

Vejledningen ’Indretning af stalde til kvæg – Danske anbefalinger’ er opdateret med ny viden og nye mål på inventar.

Hvad skal jeg tænke på i den nye ungdyrafdeling? Hvor bred skal en gang i kostalden være? Og hvor stort skal vi lave klovbadet?

Der er meget at tænke på, når stalden renoveres, eller der bygges nyt. ’Danske Anbefalinger’ beskriver, hvordan inventar og staldindretning udføres, så der tages hensyn til både dyr, mennesker og lovgivning. Og da der hele tiden kommer ny viden til, er følgende kapitler netop opdateret:

  • Kap. 2 – ny viden om alder og vægt hos kvier
  • Kap. 6 – ny viden om størrelse og længde af klovbad
  • Kap. 8 – nyt om bl.a. kalve- og ungdyradfærd, mål på inventar og kalvenes behov i de første leveuger
  • Kap. 9 – ny viden om goldkoopstaldning, arealer i dybstrøelse, ædepladser, gange mv.
  • Kap 10. – nye figurer, der viser indretning af indgang/udgang til malkepladsen, selve malkepladsen og afgræsningsindgang og -udgang.

’Indretning af stalde til kvæg – Danske anbefalinger’ findes udelukkende som pdf og kan ses her (kræver login)

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 1, 2019