Natur og vandmiljø

Drejebog til genopretning og forvaltning af natur på tidligere landbrugsarealer

Få udførlig vejledning til genopretning og forvaltning af natur på tidligere dyrkede landbrugsarealer Med drejebogen får du et nyttigt værktøj til at styrke biodiversiteten på bedriften.

Biodiversiteten i Danmark er i tilbagegang og en af de store udfordringer er mangel på sammenhængende og robuste naturarealer af høj kvalitet. I den forbindelse kan det være relevant at udtage landbrugsarealer og omdanne dem til ny natur. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke arealer der tages ud at drift og omlægges til natur. Det gælder om at prioritere de arealer, hvor produktionspotentialet er lille og naturpotentialet er stort. 

Formålet med drejebogen er at give læseren en grundig forståelse for genopretningsprocessen og de forskellige trin, der skal tages for at opnå en succesfuld genopretning af natur på tidligere landbrugsarealer. Drejebogen berører de indledende overvejelser, prioritering af indsatser, kortlægning af tilstand, driftshistorie, samt genopretning af naturlige processer og den opfølgende forvaltning. 

Drejebogen giver dig guidelines til:

  • Prioritering og udvælgelse af arealer med størst potentiale
  • Genopretning af naturlig hydrologi
  • Genopretning af naturlig næringsstatus
  • Genopretning af naturlig vegetation
  • Forvaltning af de genoprettede arealer
  • Eksempler på ny natur i stor og lille skala

Vil du vide mere?

Støttet af