Økonomi og ledelse

Sikkerhedsskilte til landbruget

SEGES har udarbejdet en oversigt over en række sikkerhedsskilte, der ofte er brug for på en landbrugsbedrift. Sikkerhedsskiltene er samlet i en pdf så du selv kan printe de enkelte skilte og hænge op på bedriften.

Hvad er et sikkerhedsskilt

På en virksomhed, hvor der er arbejdssituationer som indebærer risiko, skal der adviseres om de pågældende farer.

Der anvendes et ensartet markeringssystem med internationale symboler og farver. Det er de gule, blå eller røde skilte eller mærkater med advarsler, påbud og forbud.

Hvad er et sikkerhedsskilt

Lovgivning om sikkerhedsskiltning

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994, der baseres på et EU-direktiv 92/58/EØF, fremhæves følgende af de vigtigste krav:

Arbejdsgiveren skal, hvis der er fare eller risiko efter at der er truffet passende foranstaltninger til begrænsning og eliminering af pågældende risiko eller fare, skal anvende passende sikkerhedsskiltning for at vejlede, advare og instruere ansatte om risikoens beskaffenhed og træffe alle nødvendige foranstaltninger til at undgå den og beskytte arbejdstageren mod denne.

  • Det er et krav, at alle arbejdsgivere skal tilvejebringe og sørge for, at alle ansatte modtager præcis, fyldestgørende og relevant information vedrørende sikkerhedsskiltningen. De skal også sørge for, at der gives passende og tilstrækkelige instrukser om skiltningens betydning samt de nødvendige foranstaltninger, der skal træffes i forhold til disse
  • Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer der ikke fremmer forståelsen, skal udelades
  • Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst muligt kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger fra det omgivende miljø.

Der er følgende krav til farver og udformning af sikkerhedsskilte

  • Forbud: Skilte med røde farver og runde i form.
  • Advarsel: Skilte med gul farve og trekantede, ligesidede i form.
  • Påbud: Skilte med blå farve og runde i form.
  • Brandslukningsudstyr: Skilte med rød farve og rektangulær i form.
  • Anvisning og hjælp: Skilte med grøn farve og rektangulær form.

Desuden kan der stilles krav om særlige former for informativ skiltning og opslag med tekster og anvisninger. Dette gælder for eksempel ved arbejdet med og opbevaring af gylle.

Vi har udvalgt en række sikkerhedsskilte, der ofte er brug for på en landbrugsbedrift. Disse er opdelt i de ovenstående grupper.
Dette udvalg vil være under fortsat revidering/udbygning, efterhånden som behovet viser sig. Derfor, hvis du mangler et skilt, er du velkommen til at meddele os dette, og vi kan eventuelt medtage det ved næste opdatering.

Se den samlede oversigt over skiltene. Nederst i dokumentet finder du printvenlige udgaver af de enkelte skilte. Ved udskrift, husk at kun at printe aktuel side.

Bemærk, der bør være supplerende tekst i feltet under piktogrammet. De steder, hvor dette er tomt, skal du selv skrive med tuschpen, hvad piktogrammet skal gøre opmærksom på.

Vil du vide mere?