Grise, Planter

Næringsindhold i korn fra høsten 2022 - endelige resultater

Rapport

11. august 2022

 Opdateret 20. oktober 2022

Resumé

Notat 2212: Resultaterne for årets kornhøst 2022 er nu endelige. 
Resultaterne fra årets kornhøst viser ved 15 % vand i forhold til høsten 2021: En stigning i energiindhold for hvede, rug og vinterbyg men et fald for triticale og havre. Et fald i råproteinindhold for alle kornarter og et fald i fosforindhold i vinterbyg, hvede, rug og triticale.

Analyseresultaterne af årets kornanalyser viser i forhold til sidste år – sammenlignet ved 15 % vand – følgende ændringer: 

  1. Energikoncentrationen er steget i vinterbyg, hvede og rug, men faldet i triticale og havre. 
  2. Proteinkoncentrationen faldt i alle kornarter fra 0,2 til 1,6 procentenheder. 
  3. Fosforkoncentrationen er faldet 0,2 gram pr. kg hvede og triticale samt 0,1 gram pr. kg i vinterbyg og rug. 

Vil du vide mere?

Støttet af