Grise, Planter

Notat 22xx: Næringsindhold i korn fra høsten 2022 - foreløbige resultater

Rapport

11. august 2022

 Opdateret Kl. 11:58

Resumé

Notat 22xx: De foreløbige resultater fra kornarterne (se Appendiks) viser i forhold til sidste år – sammenlignet ved 15 % vand:

  1. Råproteinkoncentrationen er faldet med 0,1 %point i vinterbyg, 0,5 %point i vårbyg, 0,8 %point i hvede og rug, 1,6 %point i triticale og 0,4 %point i havre.
  2. Fosforkoncentrationen er faldet 0,2 gram pr. kg i vinterbyg, hvede, rug og havre og er uændret i vårbyg og triticale.
  3. Energikoncentrationen er steget 0,4 – 0,5 foderenhed (FE) pr. hkg i vinterbyg, op til 0,3 FE pr. hkg i hvede, er faldet 0,9 – 1,3 FE pr. hkg i vårbyg, faldet 0,4 – 0,5 FE pr. hkg i havre og 3,1 – 3,8 FE pr. hkg i triticale. For hvede er spændet fra +0,3 til -0,1 FE pr. hkg sammenlignet med år 2021.

Vil du vide mere?

Støttet af