Heste

Hestehold skal nu registreres i CHR

Alle steder, der holder heste, skal registrere sig i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Dette er besluttet af Fødevarestyrelsen som en del af indførelsen af EU’s dyresundhedslov. Loven gælder i hele EU og har fokus på opsporing og inddæmning af sygdomme.

Registreringen foretages af den ansvarlige for hesteholdet på  www.landbrugsindberetning.dk eller i Fødevarestyrelsens app CHR, der kan hentes i App Store/Google Play. 
Mange har måske i forvejen et CHR nummer på ejendommen. I disse tilfælde skal der tilknyttes et hestehold til CHR-nummeret, hvilket også kan gøres på www.landbrugsindberetning.dk .

I første omgang omfatter den digitale registrering kun selve hestestedet, mens registrering af hvilke heste, der befinder sig på stedet, vil blive et krav i 2022. Allerede nu skal hesteholdet dog lave en liste over de heste, der opholder sig på stedet. Listen skal kunne fremvises ved en evt. kontrol. 

Følgende skal noteres:

  • Hestens chipnummer og UELN
  • Dato for ankomst til stedet og besætningsnummer på det sted, hesten er kommet fra
  • Dato for flytning fra stedet og besætningsnummer på det sted, hesten flyttes til

Der vil fra 2023 blive opkrævet et årligt gebyr for besætninger i CHR. Gebyret forventes at blive kr. 180/år pr. hestehold. Dertil kommer at større hestehold vil blive opkrævet en årlig afgift til Dyrevelfærdskontrol på kr. 690 (10-40 heste) eller kr. 1909 (over 40 heste).

Ønsker du at læse mere om CHR og Dyresundhedsloven kan det ske på Fødevarestyrelsens website, hvor der også findes en videoguide til CHR-registrering.

Vil du vide mere?