Grise, Økonomi og ledelse

Grundlag for beregning af tillæg for frilandsgrise - december 2022

Resumé

Notat 2220: Dette notat er en opdatering af Notat nr. 2211. Resttillæg Frilandsgrise blev på 0,8 kr./kg for regnskabsåret 2021/2022, hvilket var 15 øre/kg højere end forrige resttillæg. Tillægstabellen er ændret og findes i Appendiks. 

Den beregnede Smågrisenotering for Frilandssmågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtegriseproducenten. Indtægterne kommer ved salg af slagtegrise og søer baseret på Friland A/S' noteringer. Omkostningerne består af styk-, kontante kapacitets- og finansieringsomkostninger. På baggrund af omkostningerne til at producere en 9 kg’s smågris, en 30 kg’s smågris og en slagtegris fra 30 kg til slagtning for grise produceret efter Frilandskonceptet, og tilsvarende for konventionel griseproduktion beregnes et tillæg til Frilandsgrisen ud fra forskellen i omkostninger. Forskellen anvendes som forholdstal til at fordele tillægget for Frilandsgrise, som udbetales af Friland A/S.

Vil du vide mere?

Støttet af