Hvad er værdistrømsanalyse?

En værdistrømsanalyse fokuserer på at reducere spild på bedriften. Det gør den blandt andet ved at skelne de værdiskabende arbejdsprocesser fra det, der blot er spild af tid.

Hvad skaber værdi, og hvad gør ikke?
Altså, hvad kan betale sig at lave, og hvad er groft sagt spild af tid?

Det er omdrejningspunktet i en værdistrømsanalyse. 

I en værdistrømsanalyse gennemgår man alle bedriftens arbejdsgange.
I denne gennemgang skelner man mellem de værdiskabende og ikke værdiskabende arbejdsgange.  

Værdistrømsanalysen fokuserer på at reducere spild. Spild fylder ofte alt for meget i bedriftens arbejdsgange, og koster penge.
Værdistrømsanalysen identificerer alle områder, hvor der ikke skabes værdi, men blot spildes tid. Det gør den ved at kortlægge alle processer, som de enkelte produkter går igennem på bedriften.

   

Værdistrømsanalysen sætter også fokus på flow. Det vil sige bevægelsen af materialer eller dyr igennem produktionen. Dette flow skal helst have så få afbrydelser som muligt – helst slet ingen.

Eksempel på identifikation af spild
Spild er alt, som tilføjer omkostninger eller koster tid uden at tilføje værdi.  

Et eksempel kunne være dårligt ensilage. Ensilagen produceret, skårlagt, snittet, kørt hjem, køre sammen, dækket af, kørt på mødding og kørt i marken.

Kunde og leverandør til sig selv
Når man laver en værdistrømsanalyse arbejder man med begrebet ’kunde’ og ’leverandør’, også internt på bedriften.  

For eksempel er kostalden kunde hos kviestalden. Det vil sige, at kviestalden skal levere et kvalitetsprodukt, så ’kunden’ har lyst til at komme igen. 

På samme måde skal kunden være god til at stille krav til sin leverandør, altså til kviestalden. Det kan ofte være vanskeligt, når leverandøren er en selv. 

Værdistrømsanalysens forløb
Værdistrømsanalysen tager udgangspunkt i et arbejdsområde på bedriften, som man gerne vil have kigget efter i sømmene. Man begynder med kunde- og leverandørforholdet og ser på, hvad der er kundens krav. 

Derefter ser man på nu-situationen, altså hvordan man på nuværende tidspunkt arbejder med arbejdsområdet, og kortlægger alle arbejdsopgaverne inden for det pågældende område.

Når det er gjort, beskriver man, hvordan arbejdsområdet kunne fungere optimalt, og arbejder drømmescenariet igennem. Løbende i processen kommer både medarbejdere og ejer med forbedringsforslag, så man til sidst ender med en masse gode forslag til at optimere arbejdsområdet, undgå spild og få flere værdiskabende arbejdsgange.  

Praktisk og jordnært
Værdistrømsanalysen er et fantastisk redskab både for landmænd og rådgivere. Redskabet er så praktisk og jordnært, og man kommer hele vejen rundt i arbejdsopgaverne, hvilket betyder at rådgiveren har et fantastisk grundlag for at yde den rigtige rådgivning.  

Landmanden får helt klare handlingsplaner for, hvordan han opnår bedre arbejdsprocesser med et minimalt spild. Man kommer ind på alle problematikker på bedriften, og får snakket alle arbejdsgange igennem på de udvalgte områder.

 

Se folder om Værdistrømsanalyse her (267 kb)