Jura, Økonomi og ledelse

Jordbrugsoverenskomsten: Forhøjelse af pensionsbidrag og refusion til 18-19-årige elever

Folketinget vedtog i foråret, at AUB refunderer op til 8 % af det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag til elever under skoleophold.

Pensionsbidraget til 18-19-årige elever i jordbrugsoverenskomsten er på 5,10 % fra arbejdsgiver og 2,55 % fra eleven. Satserne bliver ændret til 8 % og 4 % med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Refusionen træder derfor også i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Rent teknisk forestår PensionDanmark beregningen af differencen i arbejdsgiverbidraget mellem de hidtidige indbetalinger og den nye sats fra 1. januar 2023 - 30. september 2023. Beregningen sendes derefter til virksomheden. Beløbet skal indbetales senest 10. december 2023. 

Fra den 1. oktober 2023 og frem vil pensionssatserne for 18-19-årige elever være 8 % fra arbejdsgiver og 4 % fra lærlingen. AUB refunderer fortsat 8 %. Reguleringen sker automatisk, når eleven er oprettet i Pension Danmark.

Se Jordbrugsoverenskomsten 

Kilde: Forhøjelse af pensionsbidrag og refusion til 18-19 årige lærlinge - Arbejdsgiverforeningen GLS-A

Vil du vide mere?