Økonomi og ledelse

Skattemeddelelser

Skattemeddelelser (SKATM) er kommenterede og resumerede afgørelser, kendelser, domme og lovforslag på skatteområdet med relevans for landbruget i bred forstand.

Skattemeddelelser

Derudover behandler skattemeddelelserne mere generelle problemstillinger. Hovedfokus er skatteforhold for landbruget, men skattemeddelelserne vil ofte også have betydning for fortolkning af skattereglerne for andre erhvervsdrivende.

Skattemeddelelserne giver overblik og viden om skat og landbrug på flere måder:

  • En udvælgelse af de relevante lovforslag, afgørelser m.v. blandt et meget stort antal dokumenter fra en hel række kilder – Skatterådet, Landsskatteretten, Skatteministeriet, SKAT, Folketinget, tidsskrifter m.m.
  • Et kort og fyldestgørende resume, der gør det let at identificere problemstillingen i de relevante skattemeddelelser
  • En ofte fyldig kommentering, der fremdrager de væsentligste pointer og konsekvenser af de omhandlede problemstillinger, belyser sammenhængen med retspraksis og evt. tidligere afgørelser samt redegør for anvendelsesmuligheder af den pågældende afgørelse eller lovbestemmelse.

Skattemeddelelserne er sorteret i en række emneområder, der gør det let at finde den relevante meddelelse. Alle skattemeddelelser siden 1995 er tilgængelige via www.landbrugsinfo.dk.

Skattemeddelelser har været produceret af SEGES siden 1974, og i 2009 blev der udsendt næsten 200 skattemeddelelser fra SEGES.

Adgang til skattemeddelelser fås via abonnement på www.landbrugsinfo.dk (kontakt skat@seges.dk for aktuelle priser).