Strategiske indsatsområder

Gå på opdagelse i hæftet ”Det betaler sig at arbejde med strategi” og få inspiration til at arbejde strategisk. I ni artikler med tilhørende strategikort får du og din rådgiver input til, hvordan I arbejder med forskellige strategiske emner.

Artiklerne giver dig hver især et overblik over et vigtigt strategisk indsatsområde, hvor du kan hjælpe din landmandskunde med at optimere hans forretning ved at sætte ind med den rette strategi. For hver artikel finder du også et strategikort, der hurtigt giver dig et overblik over de væsentligste spørgsmål, som du og din landmandskunde bør tage stilling til, når I arbejder med emnet.

Succesfuld virksomhedsledelse kræver rapportering 
Bliv klogere på, hvordan rapportering kan give dig indsigt i og overblik over dine forretningsområder. Med løbende rapportering sikrer du dig et solidt forretningsgrundlag, der sætter dig i stand til at fastsætte nye strategiske mål.

God rekruttering understøtter din strategi 
Har du styr på, hvordan du rekrutterer de rette medarbejdere? Bliv inspireret til, hvilke væsentlige dele af rekrutteringsprocessen, du skal tage stilling til, så du ansætter den rette person. 

Hvilke kompetencer har din virksomhed brug for? 
Du udnytter først din virksomheds fulde potentiale, når der er overensstemmelse mellem de kompetencer du og dine medarbejdere besidder, og de kompetencer, som din virksomhed reelt har brug for. Få inspiration til, hvordan du arbejder med kompetencer i din virksomhed.

Forretningsudvikling er en naturlig del af din strategiproces 
Få overblik over, hvordan forretningsudvikling kan være en del af din strategi, eller om du bør lægge dine kræfter et andet sted.

Passer din virksomheds organisering og kompetencer til udviklingen? 
Udvikling i din virksomhed kan kalde på ny organisering og nye ledelseskompetencer. Bliv klogere på, om du har tilpasset din virksomhed til de ændringer, den har gennemgået, og dermed udnytter dens fulde potentiale.

Vær bevidst om dit valg af netværk og samarbejdspartnere 
Det har stor betydning for udviklingen af din landbrugsvirksomhed, at du vælger de rette samarbejdspartnere og faglige og sociale netværk. Men hvordan finder du de rette samarbejdspartnere? Det giver artiklen dig et indblik i.

Omverdensanalysen giver værdifuldt input til din strategiproces 
Når du skal tage strategiske beslutninger på vegne af din landbrugsvirksomhed, er omverdensanalysen et værdifuldt analyseværktøj. Med den får du nemlig et overblik over, hvilke muligheder, udfordringer og risici din virksomhed skal håndtere. Læs artiklen for at blive klogere på, hvordan du kommer i gang med analysen.

Interessenterne er med til at kvalificere din strategi 
Har du et overblik over dine væsentligste interessenter, og hvordan de oplever din virksomhed? Hvis ikke kan du i artiklen blive inspireret til, hvordan du kan lave en interessentanalyse, der giver et nuanceret indblik i, hvad der kendetegner din virksomhed, samt hvilke muligheder og trusler, den står overfor. 

Fokuser på procesinnovation og producér mere for færre penge
For at skabe fremgang skal du som virksomhedsleder skabe et overblik over, hvordan du undgår spild i dine forretningsprocesser. Det kan et fokus på procesinnovation hjælpe dig med.