Natur og vandmiljø, Kvæg, Planter, Svin

Landmandens Vejledning om Indsatsplanlægning og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

SEGES har udarbejdet en vejledning om indsatsplanlægning og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) målrettet landmænd med jord inden for et indsatsområde og/eller BNBO.

Vejledningens formål er at:

  • Gøre opmærksom på de forhold, der har betydning for landmandens interesser og forretning.
  • Give et indblik i indsatsplanlægningen og BNBO set fra en erhvervsmæssig vinkel.
  • Gøre opmærksom på vigtige punkter i processen ved indsatsplanlægning.

Det er i forbindelse med udarbejdelse og efterfølgende høring af indsatsplanen, at du som landmand skal være opmærksom. Under gennemførelsen af indsatsplanen og indsatsen inden for BNBO, kan du blive kontaktet af kommunen eller vandforsyningen, hvis begrænsninger ift. arealanvendelsen skal gennemføres for at beskytte den fremtidige grundvandsressource.

Vejledningen indeholder svar på spørgsmål som bl.a. “Hvad er en indsatsplan og et BNBO, og hvordan bliver de lavet/udpeget?”, “Hvad kan en konkret indsats være?”, “Hvilke forbud eller påbud kan gives inden for et BNBO?”. Desuden behandles erstatningsspørgsmålet, og der gives gode råd til, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med en indsatsplan eller et BNBO.

Se Landmandens Vejledning om Indsatsplanlægning og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO).

Vil du vide mere?