Slætgræsprognoser for økologiske bedrifter

Kvæg, Grise, Planter

Slætgræsprognosen til fodergræs

Slætprognosen for foderværdi og udbytte i kløvergræs findes på i CropManager og her på Landbrugsinfo.

Slætprognosen er et beslutningsstøtte værktøj til fastsættelse af det optimale høsttidspunkt af fodergræs i forhold til udbytte og kvalitetsegenskaber.

Slætprognosen blev i 2021 indbygget i CropManager, så man som bruger ikke behøver at indtaste driftsform (konv/øko), postnummer eller græsblanding, da disse oplysninger allerede er kendt i programmet. Desuden er slætprognosen udvidet med korrektion for markens vandbalance, så evt. vandunderskud korrigerer vækstraten og dermed kvalitetsegenskaberne.

Det er imidlertid også muligt at bruge slætprognosen fra linket på siden her, hvis man ikke vil korrigere for vandbalancen.

Du kan se hvordan vækst og kvalitet forventes at udvikle sig i den kommende uge ud fra aktuelle klimadata. De efterfølgende uger anvender prognosen data fra ”30 års normalen”, og resultatet er mere usikkert.

CropManager - præcisionsjordbrug

Rød traktor der harver den sorte jord på en mark
  • Tildelingslag, biomassekort og prognoser i top kvalitet
  • Data sendes automatisk til og fra din maskine
  • Data synkroniseres med Farmtracking og Mark Online
Læs mere

Prognosen opdateres hver formiddag

Indtast egne oplysninger:

  • Du kan se prognosen for dit eget område ved at vælge postnummer under figuren.
  • Du kan indtaste egne værdier for energi- sukker og proteinindhold i en udtaget prøve ved at markere "prøveudtagning".
  • Det er muligt at indtaste "anden startdato" hvis man vil se udviklingen på et tidligere tidspunkt, men husk at slette datoen for at se aktuel udvikling.

Bemærk at slætprognosen kun bør anvendes frem til 1. august.

Udskrivning
Hvis du ønsker figuren udskrevet, så minimer afsnittet med standardværdier og brug din browsers udskriftsindstillinger.

Forklaring af prognosen og figurerne

Vækst: Den daglige vækst er i høj grad styret af klimaet. Derfor er det vigtigt at følge den trend, der er i udviklingen af udbyttet. I prognosen er det temperatur og solindstråling, men væksten bliver også påvirket af andre dyrkningsparametre. Den valgte græsblanding og markens alder er også meget afgørende, idet væksten kommer senere i gang om foråret i ældre marker.

Kvalitetsparametre

Fordøjelighed: Fordøjeligheden (FK org. stof) er i prognose sammenhæng en ny parameter. Den er kommet med, fordi det er en meget vigtig kvalitetsparameter, og fordøjeligheden har afgørende betydning for energikoncentrationen. Temperaturen påvirker fordøjeligheden meget. Jo varmere det er, jo mere udgør cellevæggene (NDF), og jo mere bliver de lignificeret. Derfor er fordøjeligheden normalt lavest i juli og august måned, hvor det er varmest.

Protein: Indholdet af protein afhænger af mange faktorer. Andelen af kløver har meget stor betydning, da indholdet af protein er meget større i kløver end i græs. Tilførsel af N har betydning for protein i græsset. Temperaturen har især om foråret betydning for optagelsen af kvælstof.

Sukker: Indholdet af sukker påvirkes hurtigt af det aktuelle klima. Sukker bliver produceret i forbindelse med plantens fotosyntese og bliver transporteret til stængel og rødder, hvor det bliver brugt til vækst, respiration eller oplagret som energi.

Baggrund

Hvert år inden prognosen sættes i drift justeres parametrene for udbytte og indhold på baggrund af høst i nye forsøg med blandingerne nr. 22, 45 og fordelt i områder, hvor dyrkning af kløvergræs er udbredt. Modellerne er lavet på baggrund af danske resultater fra forsøg med kløvergræs til slæt og fra registreringer indsamlet af kvægbrugskonsulenter.

Prognosen beregner fortørringen på baggrund af klimadata fra DMI's vejrprognose og tager dermed hensyn til det lokale klima.
Modellerne og prognosen er udviklet af Institut for Agroøkologi - Produktionssystemer, Aarhus Universitet i samarbejde med SEGES Innovation, Planter og Miljø.

Vil du vide mere?