Slætgræsprognoser for økologiske bedrifter

Økologi, Kvæg

Slætgræsprognoser til økologiske bedrifter

Slætprognose for foderværdi og udbytte i kløvergræs til anvendelse på bedrifter med en økologisk driftsform er opdateret og klar til brug

I den økologiske slætprognose for foderværdi og -udbytte er afgrødens væksthastighed lavere end i den konventionelle slætprognose, og parameteren for kvalitet er tilpasset dyrkningsbetingelserne på en økologisk mark med kløvergræs.

Du kan se hvordan vækst og kvalitet forventes at udvikle sig i den kommende uge ud fra aktuelle klimadata. De efterfølgende uger anvender prognosen data fra ”30 års normalen”, og resultatet er mere usikkert.

Prognosen opdateres hver formiddag

Indtast egne oplysninger:

  • Du kan se prognosen for dit eget område ved at vælge postnummer under figuren.
  • Du kan indtaste egne værdier for energi- sukker og proteinindhold i en udtaget prøve.

Bemærk at slætprognosen kun bør anvendes frem til 1. august.

Udskrivning
Hvis du ønsker figuren udskrevet, så klik på figuren og tryk Ctrl+P.
Hvis du vil udskrive hele siden, kan du klikke på printikonet lige ovenfor til højre på siden.

Forklaring af prognosen og figurerne

Vækst

Den daglige vækst er i høj grad styret af klimaet. Derfor er det vigtigt at følge den trend, der er i udviklingen af udbyttet. I prognosen er det temperatur og solindstråling, men væksten bliver også påvirket af andre dyrkningsparametre. Den valgte græsblanding og markens alder er også meget afgørende, idet væksten kommer senere i gang om foråret i ældre marker.

Kvalitetsparametre

Fordøjelighed

Fordøjeligheden (FK org. stof) er i prognose sammenhæng en ny parameter. Den er kommet med, fordi det er en meget vigtig kvalitetsparameter, og fordøjeligheden har afgørende betydning for energikoncentrationen. Temperaturen påvirker fordøjeligheden meget. Jo varmere det er, jo mere udgør cellevæggene (NDF), og jo mere bliver de lignificeret. Derfor er fordøjeligheden normalt lavest i juli og august måned, hvor det er varmest.

Energi

Energikoncentrationen (MJ/kg tørstof) er ud over fordøjeligheden af organisk stof især afhængig af protein.

Protein

Indholdet af protein afhænger af mange faktorer. Andelen af kløver har meget stor betydning, da indholdet af protein er meget større i kløver end i græs. Tilførsel af N har betydning for protein i græsset. Temperaturen har især om foråret betydning for optagelsen af kvælstof.

Sukker

Indholdet af sukker påvirkes hurtigt af det aktuelle klima. Sukker bliver produceret i forbindelse med plantens fotosyntese og bliver transporteret til stængel og rødder, hvor det bliver brugt til vækst, respiration eller oplagret som energi.

Baggrund

Hvert år inden prognosen sættes i drift justeres parametrene for udbytte og indhold på baggrund af høst i nye forsøg med blandingerne nr. 22 og 45 fordelt i områder, hvor dyrkning af kløvergræs er udbredt. Modellerne er lavet på baggrund af danske resultater fra forsøg med kløvergræs til slæt og fra registreringer indsamlet af kvægbrugskonsulenter.

Prognosen beregner fortørringen på baggrund af klimadata fra DMI's vejrprognose og tager dermed hensyn til det lokale klima.
Modellerne og prognosen er udviklet af Karen Søegaard, Institut for Agroøkologi - Produktionssystemer, Aarhus Universitet i samarbejde med Karsten A. Nielsen, SEGES, Planter og Miljø.

Emneord

Vil du vide mere?