Grise

Linespilsanlæg til slagtegrisestalde

Resumé

Erfaring 2402: Der er en række fordele ved at anvende linespilsanlæg til gødningshåndtering. Det vil forventeligt medføre, at metanemissionen fra gyllen stort set elimineres.

Linespilsanlæg forventes desuden at give en lugtreduktion fra staldene, men linespil er ikke uden udfordringer. Der vil desuden være en arbejdsbesparelse sammenlignet med vakuumudslusning med propper, idet gødningsudslusningen kan automatiseres.

Det vil være dyrere i etablering og drift end et traditionelt rørudslusningssystem, da det kræver løbende vedligeholdelse. Linespilsanlæg i slagtegrisestalde koster 2,2-18 kr. mere i årlig omkostning pr. slagtegris end rørudslusning, afhængig af staldanlæggets indretning og størrelse og om det sparede tidsforbrug til ugentlig gylleudslusning medregnes eller ikke. 

Det forventes, at linespilsanlæg vil kunne blive en relativ billig lugt- og metanreducerede teknologi på sigt, da teknologien forventes at komme på Teknologilisten. Linespilsanlæg giver også mulighed for, at der kan bruges mere halm som beskæftigelsesmateriale i staldene.

Vil du vide mere?

Støttet af