Kvæg

Racesammensætning for kalve af malkerace

Der er foretaget opgørelse af racesammensætning for kalve af malkerace født i perioden 1985-2023.

Analyse

08. april 2016

 Opdateret 09. april 2024

Opgørelsen er foretaget for kalve af de tre malkeracer. I Holstein er der nu kun en meget lille andel af den oprindelige hovedrace tilbage, som en naturlig følge af den intensive brug af Holstein Frisian.

Hos kalve født i 2023 var racesammensætningen inden for de forskellige racer fordelt på følgende måder:

Racer i RDM

% Racer i RDM
9,8 Oprindelig RDM
8,5 Amerikansk Brunkvæg (ABK)
12,1 Rødt Holstein Friesian (RHF)
28,1 Svensk Rødt Boskap (SRB)
31,2 Finsk Ayrshire (FAY)
1,3 Norsk Rødt Kvæg (NRF)
6,7 Canadisk Ayrshire (CAY)
2,6 Andre racer

Racer i Holstein

% Racer i Holstein
0,5 Oprindelig SDM
99,2 Holstein Friesian (HF)
0,3 Andre racer

Racer i Jersey

% Racer i Jersey
59,9 Oprindelig Dansk Jersey
36,6 Amerikansk Jersey (USJ)
3,2 New Zealand Jersey (NZJ)
0,3 Andre racer
Udviklingen af racesammensætningen for kalvene i de forskellige racer i perioden 1985-2022 er vist i figur 1-3.

DH er stadig den race med mindst andel af den originale race tilbage – kun 0,5 %, - resten af generne stammer primært fra Holstein Friesian.

RDM har også gjort flittigt brug af udenlandsk avlsmateriale. Andelen af Amerikansk Brunkvæg steg til omkring 40 % midt i 90'erne, men er nu faldet til 8,5 %. Brugen af Rødt Holstein Friesian er stagneret, som følge af ny avlsstrategi for de røde racer i Viking Genetic, og udgør nu omkring 12%. Imens er den samlede andel af Svensk Rødt Boskap, Finsk Ayrshire og Norsk Rødt Kvæg steget godt 70 %. Raceandelen fra Norsk Rødt Kvæg er ikke øget ved direkte import, men er kommet ind ved brug af Svensk Rødt Boskap.

Hos Dansk Jersey er andelen af oprindelig Jersey faldet fra godt 90 % til omkring 60 %. Her er det især brugen af Amerikansk Jersey, som nu markerer sig med knap 37 % af racens gener hos kalvene, mens andelen af New Zealand Jersey har ligget stabilt på godt 3 % de seneste 20 år.

Emneord

Vil du vide mere?