Kvæg

Racesammensætning for kalve af malkerace

Der er foretaget opgørelse af racesammensætning for kalve af malkerace født i perioden 1985-2020.

Analyse

08. april 2016

 Opdateret 26. august 2021

Opgørelsen er foretaget for kalve af de tre malkeracer. I Holstein er der nu kun en meget lille andel af den oprindelige hovedrace tilbage, som en naturlig følge af den intensive brug af Holstein Frisian.

Hos kalve født i 2020 var racesammensætningen inden for de forskellige racer fordelt på følgende måder:

Racer i RDM

% Racer i RDM
10,9 Oprindelig RDM
8,3 Amerikansk Brunkvæg (ABK)
12,5 Rødt Holstein Friesian (RHF)
26,2 Svensk Rødt Boskap (SRB)
30,3 Finsk Ayrshire (FAY)
2,3 Norsk Rødt Kvæg (NRF)
6,7 Canadisk Ayrshire (CAY)
2,8 Andre racer

Racer i Holstein

% Racer i Holstein
1,3 Oprindelig SDM
98,4 Holstein Friesian (HF)
0,3 Andre racer

Racer i Jersey

% Racer i Jersey
61,7 Oprindelig Dansk Jersey
34,8 Amerikansk Jersey (USJ)
3,3 New Zealand Jersey (NZJ)
0,2 Andre racer

Udviklingen af racesammensætningen for kalvene i de forskellige racer i perioden 1985-2020 er vist i figur 1-3.

DH er stadig den race med mindst andel af den originale race tilbage – kun 1,3 %, - resten af generne stammer primært fra Holstein Friesian.

RDM har også gjort flittigt brug af udenlandsk avlsmateriale. Andelen af Amerikansk Brunkvæg steg til 41,4 % midt i 90'erne, men er nu faldet til 8,3 %. Brugen af Rødt Holstein Friesian er stagneret, som følge af ny avlsstrategi for de røde racer i Viking Genetic, og udgør nu 12,5%. Imens er den samlede andel af Svensk Rødt Boskap, Finsk Ayrshire og Norsk Rødt Kvæg steget til 63,1 %. Raceandelen fra Norsk Rødt Kvæg er ikke øget ved direkte import, men er kommet ind ved brug af Svensk Rødt Boskap.

Hos Dansk Jersey er andelen af oprindelig Jersey faldet fra 90,3 % til 61,7 %. Her er det især brugen af Amerikansk Jersey, som nu markerer sig med 34,8 % af racens gener hos kalvene, mens andelen af New Zealand Jersey er nede på 3,3 % mod 7,5 % i 1990.

Figur over raceandele i procent hos RDM-kalve

Figur 1 Viser udviklingen i racesammensætning hos RDM-kalve

Figur over raceandele i procent hos holstein-kalve

Figur 2 Viser udviklingen i racesammensætning hos Holstein-kalve

Figur over racesammensætningen hos Jersey-kalve

Figur 3 Viser udviklingen i racesammensætning hos Jersey-kalve

Emneord

Vil du vide mere?