Kvæg

Få undersøgt årsagen til abort hos dine køer gratis

Fødevarestyrelsen tilbyder gratis undersøgelse af abortmateriale fra kvæg. Undersøgelserne er et vigtigt led i Danmarks status som fri for en række sygdomme.

Alle landmænd, som oplever, at en ko aborterer af ukendte årsager, bliver opfordret af Fødevarestyrelsen til at få undersøgt årsagen. 

Sidste år blev der kun indsendt materiale fra 35 aborter, og det antal vil styrelsen gerne have hævet. Det skyldes, at undersøgelserne indgår i en generel overvågning af en række sygdomme og er grundlaget for, at Danmark har status som sygdomsfri for en række infektioner som f.eks. Brucellose (smitsom kastning). 

Infektion er hyppigste årsag til abort

I størstedelen (69 %) af de 35 tilfælde, som Fødevarestyrelsen modtog materiale fra, blev årsagen fundet. Alle på nær to skyldtes infektion. Det var bl.a. bakterierne Salmonella Dublin, Neospora, Listeria og Staphylokokkus aureus, som blev påvist.

Din dyrlæge kan hjælpe med indsendelse

Hvis du ønsker en undersøgelse, så tag fat i din dyrlæge, som kan hjælpe med at indsende materiale.
Fødevarestyrelsen betaler udgiften til obduktion og bakteriologisk undersøgelse for bl.a. brucellose, BVD, neosporose og undersøgelse for svampeinfektion. 

Du kan vælge at få undersøgt for andre infektioner for egen regning, f.eks. Schmallenberg-virus og leptospirose. 

Artiklen er også bragt i KvægNyt nr. 3, 2022 

Vil du vide mere?

Støttet af