Grise

Fosforlofters betydning for grise pr. hektar

Resumé

Notat 2216: I normtal for husdyrgødning, som gælder fra august 2022, er der sket et betydeligt fald i fosforindholdet i smågrise- og slagtegrisegødning for konventionel griseproduktion. Det skyldes mindre indhold af fosfor i foderet på landsplan, og at normtallene for grisegødning nu er baseret på fremskrevet foderforbrug i stedet for historisk foderforbrug.

Hovedkonklusion

Fosforloftet er sænket fra 35 til 33 kg pr. ha for grisebedrifter i 2022/23-gødningssæsonen. Lavere normtal for indhold af fosfor i gødningen betyder, at der alligevel kan være flere slagtegrise pr. ha, mens besætninger med søer og smågrise får stort set uændrede harmonikrav.

Vil du vide mere?

Støttet af