Kvægbesætningerne vokser stadig

Den gennemsnitlige besætningsstørrelse for malkekvægsbesætninger er vokset til 148 årskøer siden seneste kontrolår. Til gengæld er ydelsen faldet.


Jerseybesætningerne er fortsat de største besætninger med en gennemsnitsstørrelse på 155.

De danske kvægbesætninger har nu en gennemsnitsstørrelse på 148 årskøer. Dermed er besætningerne vokset med 6 køer siden sidste års opgørelse. Det viser resultatet af ydelseskontrollens opgørelse for kontrolåret 2010-2011. Fremgangen ses inden for både Dansk Holstein, Jersey og RDM. Jerseybesætningerne er fortsat de største og er vokset fra en gennemsnitsstørrelse på 147 til 155. Besætninger med RDM er vokset med 7 årskøer og har nu en gennemsnitsstørrelse på 101 årskøer. Besætninger med Dansk Holstein er vokset fra 139 til 144 årskøer.

Ifølge specialkonsulent i Registrering- og Ydelseskontrollen, Uffe Lauritsen følger udviklingen den ret konstante trend fra de foregående år, hvor besætningerne er blevet færre men større. Det samlede koantal har de seneste fem år ligget nogenlunde konstant på ca. 560.000 køer. Den største besætning i landet er i øjeblikket på 1250 køer. I alt er der 35 besætninger med flere end 500 køer.

Der er 3.920 malkekvægsbesætninger i Danmark. For 25 år siden var tallet 32.000. 

Ydelsen er faldet
Modsat besætningsstørrelsen er den gennemsnitlige ydelse faldet for alle racer. Hvor de danske malkekøer sidste år gennemsnitligt producerede 9.070 kg. mælk, har de i dette kontrolår kun givet 8.919. kg. mælk. Ifølge landskonsulent Ole Aaes, Videncentret for Landbrug, Kvæg skyldes det flere faktorer. Blandt andet at majsensilagen fra 2010 var af en væsentligt ringere kvalitet end sædvanligt. Desuden skyldes det formentligt, at kvoteudvidelsen har betydet, at flere køer har fået lov at malke længere tid end ellers.

 

 

Landmandsportalen Landmand.dk

Gå til Landmand.dk

Landmandsportalen Landmand.dk

Gå til Landmand.dk