Kvæg

Tal om kvæg – Statistik om dansk kvægbrug

Find aktuelle opgørelser om kalvedødeligheden og kodødeligheden, slagtekalvestatistik, klovregistreringer, grovfoderanalyser, salmonellabarometeret og andre statistikker om kvægbrug i Danmark på 'Tal om kvæg'.

Hvis du som landbrugsrådgiver, kvægdyrlæge, landbrugsjournalist eller særligt interesseret landmand har behov for at analysere udviklingen inden for et specifikt kvægfagligt område er ’Tal om kvæg’ det rette sted. ’Tal om kvæg’ indeholder statistikker inden for følgende kvægfaglige områder i dansk landbrug:

På 'Tal om Kvæg' finder du også adgang til statistikker på udviklingen i Salmonella Dublin, paratuberkulose og BVD fra Kvaegvet.dk og statistikker fra Registrerings- og Ydelseskontrollen om mælkeydelse og mælkeproduktionen i Danmark under RYK-Fonden.

Opdaterede tal om kvægfaglige emner

På ’Tal om kvæg’ finder du altid opdaterede og troværdige tal og statistikker på kvægfaglige emner. 
Tallene stammer fra:

  • Landmænds egne registreringer i kvægdatabasen
  • Dyrlægers indberetninger 
  • Klovbeskærers og landmænds registreringer i klovregistreringsprogrammet
  • SEGES’ analyser af indsendte grovfoderprøver
  • Registreringer foretaget af Registrerings- og Ydelseskontrollen (RYK)
  • Data fra danske mejerier og slagterier

Tal om kvæg er et skatkammer med statistik om dansk kvægbrug, hvor du blandt andet finder opgørelser om kalvedødelighed og kodødelighed, abortstatistikker, klovsundhed, grovfoderanalyser og et salmonellabarometer. Du finder også opgørelser over antal kælvninger i Danmark fordelt på malkeracer.

Du finder også adgang til resultater fra ydelseskontrollen under RYK-Fonden og  Dansk mejeristatistik fra Landbrug & Fødevarer

Vil du vide mere?