Jura, Natur og vandmiljø, Planter

Det skal du vide om jordfordeling

Jordfordeling er en mulighed for at forbedre arronderingsforholdene for mange bedrifter, men også for at løfte en lang række samfundsopgaver som f.eks. etablering af. SEGES har udarbejdet et notat, der forklarer de vigtigste forhold omkring jordfordeling og sætter det i et aktuelt perspektiv for dansk landbrug.

Selvom jordfordeling er et kendt værktøj, der har været anvendt i mange år, så er der alligevel brug for at se på jordfordeling i et aktuelt perspektiv for dansk landbrug.

Strukturudviklingen skubber på behovet for jordfordeling

Overordnet set handler jordfordeling om, at et antal jordlodder indenfor et afgrænset geografisk område frivilligt byttes, sælges eller købes mellem et antal jordejere. Formålet med jordfordelingen eller jordbyttet er at få jordejernes jordlodder til at ligge mere hensigtsmæssigt i forhold til driften af det enkelte landbrug – altså optimere arronderingen.

Behovet for jordfordeling kommer af strukturudviklingen, hvor landbrugene er vokset i størrelse. Mange steder er udvidelsen sket ved at opkøbe jord, der ikke nødvendigvis ligger tæt på de nuværende arealer. Det betyder, at der mange steder er en meget spredt arrondering, hvilket kan give en række transportudfordringer og dermed belaste landmandens økonomi. Dette kan jordfordeling hjælpe med.

Notat kan bruges som beslutningsgrundlag

Selvom jordfordeling ikke er et nyt fænomen, er der således brug for at se på processen i et aktuelt perspektiv. Derfor har SEGES udarbejdet et nyt notat, der samler relevant viden om jordfordeling. Notatet kan bruges som videngrundlag, hvis man som jordejer overvejer at indgå i en proces omkring jordfordeling eller jordbytte. 

For langt de fleste landmænd, der overvejer at indgå i en proces om jordfordeling, er formålet at opnå en bedre arrondering. Men arrondering handler om mere end blot det praktiske. Derfor indeholder notatet en nærmere beskrivelse af betydningen af arrondering for bl.a. markdriften, økologi, strategi for fremtidig udvikling af bedriften, juridiske forhold, skattemæssige forhold, pant og finansiering samt afsnit om, hvad man ellers skal være opmærksom på, og hvordan man bedst kommer i gang med en jordfordelingsproces.

Vil du vide mere?

Støttet af