Sådan får du en mere korrekt driftsgrensanalyse

Har du tænkt ”det kan ikke passe”, når du har set dine tal i driftsgrensanalysen? Så er det måske på tide, at du får fokus på din udbytteregistrering og opgørelse af dit foderforbrug. Mere præcise tal giver nemlig en mere korrekt driftsgrensanalyse.

For nogle kan det virke som spild af tid at registrere udbytterne på markerne i forbindelse med høsten. For andre kan det være rart at få tal på, hvad de enkelte marker giver. Men udbytteregistreringer kan bruges til meget mere, end visheden om, at den mark giver godt, eller den mark giver mindre godt. De er vigtige informationer, når der skal udarbejdes driftsgrensanalyser og dermed beregnes fremstillingspris.

 

Vigtigt med præcise udbytteregistreringer

Når man registrerer udbytterne, er det vigtigt, at man er præcis med sine registreringer. Det er ikke nok, at man ved ”cirka”, hvor stort udbyttet var på et ”cirka” antal hektarer. Grundighed i registreringerne er vejen frem. Det mest optimale er, hvis man har en brovægt eller vejeceller til rådighed, når man f.eks. høster korn. Så man ved præcis, hvor mange tons man har kørt på lager. Hvis man høster græs, kan en flowmåler på snitteren måle, hvor mange tons grønmasse man får ind i stakken, ligesom den kan lave en tørstofberegning på massen. Hvis man har maskinstationen til at høste for sig, kan de foretage udbytteregistreringerne.

 

Brug Farmtracking til at registrere udbytterne

Selve registreringerne af udbytterne kan foregå i Farmtracking. Her kan maskinstationen få adgang til den enkelte bedrift, hvor chaufføren kan registrere udbytterne på de enkelte marker, mens han høster. Landmanden og hans rådgivere har begge adgang til Farmtracking, så de kan hente udbytteregistreringerne. Økonomikonsulenten bruger udbytteregistreringerne, hvis han f.eks. laver budgetopfølgninger på resultat, og når han skal udarbejde årsrapporten og driftsgrensanalyserne.

 

Styrk driftsgrensanalysen med udbytteregistreringer og foderopgørelser

Driftsgrensanalyserne er groft sagt en analyse af, hvordan det går i henholdsvis stalden og marken. Derfor er det vigtigt at vide præcist, hvor stort et udbytte der har været i marken, og hvor stort et forbrug der har været i stalden. Hvis tallene er upræcise, og regnestykket ikke går op, kan det ende med, at der lægges et større forbrug over på stalden, eller der nedjusteres i udbytterne. Når det sker, er det, at tallene i driftsgrensanalyserne og fraktilanalyserne bliver svære at genkende. Derfor er det vigtigt med præcise udbytteregistreringer og opgørelser af, hvor meget foder der er brugt, for at driftsgrensanalyserne kan give et korrekt billede af marken og stalden.

 

Mere præcise udbytteregistreringer giver en mere korrekt fremstillingspris

Fremstillingsprisen er beregnet på baggrund af driftsgrensanalyserne, hvor udbytteregistreringerne indgår. Derfor giver mere præcise udbytteregistreringer og opgørelser af foderforbruget også en mere korrekt beregning af fremstillingsprisen. For mange landmænd er fremstillingsprisen interessant, fordi den giver et indblik i økonomien i de forskellige driftsgrene. Derfor er det også vigtigt at forbedre det grundlag, som fremstillingsprisen beregnes på ved at sikre mere præcise udbytteregistreringer og opgørelser af foderforbruget.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om, hvordan du kommer i gang med udbytteregistreringer og opgørelser af foderforbruget på LandbrugsInfo. Læs blandt disse artikler: Lagerstyring giver overblik over forholdet mellem mark og stald;

Disciplineret lagerstyring giver bedre beslutningsgrundlag; Mælkeproducent: Sådan kommer du i gang med lagerstyring og Lagerstyring starter ved første slæt.