Jura, Økonomi og ledelse

Ny fordeling af refusionsuger fra barsel.dk

Den 1. januar 2024 kom der nye regler for refusionsperioden fra barsel.dk. Den samlede refusionsperiode er fortsat 40 uger, men fordelingen mellem mor og far er ændret.

Ændret fordeling af refusionsuger

For forældre til børn født den 1. januar 2024 eller senere er fordeling af refusionsugerne ændret til følgende: 

Reserveret til mor:

 • 4 uger før forventet fødsel
 • 7 uger efter fødsel

Reserveret til far/medmor:

 • 7 uger efter fødsel

Til deling mellem mor og far/medmor:

 • 22 uger (afholdes efter de reserverede uger)

Den samlede refusionsperiode er derfor fortsat 40 uger. 

Hvis forældrene vil dele ugerne, bliver refusionen fordelt imellem begges arbejdsgivere uanset hvilken barselsordning, de er tilknyttet. Refusionen fordeles ud fra, hvornår mor og far/medmor holder barsel.

Fordeling af barselsugerne

Eks. 1: Mor og far/medmor holder barsel sammen i 7 uger. Dernæst holder mor 11 ugers barsel, før hun starter på arbejde. Far/medmor overtager barslen i de sidste 11 uger. Mors og far/medmors arbejdsgiver vil begge være berettigede til refusion for 18 uger.

Mor afholder:

 • 7 uger (reserveret til mor)
 • 11 af de 22 uger, der kan deles

Far/medmor afholder:

 • 7 uger (reserveret til far)
 • 11 af de 22 uger, der kan deles

Eks. 2: Hvis far går på arbejde efter 2 ugers barsel, kunne fordelingen se således ud: 
Far/medmor afholder 2 ugers barsel efter fødslen og går derefter på arbejde. Mor holder 22 ugers barsel, hvorefter hun starter på arbejde. Far/medmor overtager barslen i de sidste 12 uger.

Mor afholder:

 • 7 uger (reserveret til mor)
 • 15 af de 22 uger, der kan deles

Far/medmor afholder:

 • 2 uger (reserveret til far)
 • 5 uger (reserveret til far)
 • 7 af de 22 uger, der kan deles

Forældre til børn før den 1. januar 2024

Den samlede refusionsperiode fra barsel.dk ser for forældre til børn født før den 1. januar 2024 sådan ud: 

Reserveret til mor:

 • 4 uger før forventet fødsel
 • 2 uger efter fødsel (pligtorlov).

Reserveret til far/medmor:

 • 2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 10 uger)
 • 3 uger efter fædreorloven (gælder kun, hvis barnet er født d. 1. oktober 2020 eller senere) (skal afholdes inden barnet fylder 9 år).

Til deling mellem mor og far/medmor

 • 29 ugers fællesorlov (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)

Det bemærkes, at refusionsperioden fra barsel.dk pr. 1. juli 2023 blev ændret til samlet set 40 uger i stedet 
for 36 uger. 

Læs mere her: Privat arbejdsgiver - Barsel.dk | Virk

Kilde: Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked (retsinformation.dk)

Vil du vide mere?